I 2020 hadde Mattilsynet en inspeksjon av en gård i en kommune på Vestlandet. Her fant de et tjuetalls storfe utsatt for grov dyremishandling.

Sju dyr var døde da Mattilsynet ankom, mens en kalv lå død blant de andre kalvene. Dyrene bodde også i sin egen avføring og urin.

Bonden, en 40 år gammel mann, og hans far var tiltalt for grov dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Nylig falt dommen.

40-åringen er dømt til fengsel i ett år og ni måneder, mens faren er dømt til 120 dagers fengsel. Det skriver Bergensavisen. Faren og sønnen får heller aldri drive med stell, ha ansvar for eller eie dyr igjen.

«Tiltalte forklarte at han var svært fortvilet over situasjonen. Han var også redd for oppstyret det ville skape hvis forholdene ble avdekket, særlig med tanke på at det ville gå ut over foreldrene», står det i dommen.

– Det er vanskelig å tenke seg noe grovere enn det vi har sett her. En dyretransportsjåfør som vitnet i retten, fortalte at han i 30 år har drevet med nødslakting og vært med å stenge mange fjøs grunnet vanstell. Denne saken var det desidert verste han noen gang hadde vært borti, sier aktor Inger Helen Stenevik til BA.

Forsvareren til den 40 år gamle mannen, Anette Vangsnes Askevold, forteller at de anser dommen som svært streng og at de ikke har avgjort om de vil anke saken. Mens farens advokat, Marius Wesenberg, sier faren er skuffet over å ikke bli frikjent, men at han er lettet over at aktors påstand ikke ble resultatet.