E6 ved Ringebu er stengt mandag ettermiddag. Politiet i Innlandet meldte om et sprengningsuhell i et pukkverk ved Elstadkleiva og at det ikke er snakk om noen personskade. E6 er helt stengt, og det er omskiltet til RV3, det melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Overhengende rasfare

– Det er ikke noe ras, men en geolog fra vegvesenet har vurdert at det er rasfare, derfor er det stengt. Det var fredag 22. mars at det var løse masser i vegbanen, men det har altså ikke vært verken sprengningsuhell eller ras her i dag, sier Ståle Renshus, kontorleder hos Erling Rollstad As som driver sprengningsarbeid i grustaket til Gudbrandsdølen Dagningen.

Sist fredag ble vegen varslet stengt på forhånd i fire perioder.

– Det har ikke falt ned noe enda, men det er løse fjellmasser som ligger over veien. Det er overhengende rasfare, sier Nils Jakob Aae i vegtrafikksentralen til NRK.

Han antyder også overfor NRK at vegen kan bli stengt i flere dager, uten at han vet dette med sikkerhet nå.

Omkjøring

Statens vegvesen sier i en pressemelding at geologer i Statens vegvesen oppdaget rasfare etter sprengningsarbeid i grustaket i Kleivberga.

Det er omkjøring for all tungtrafikk og gjennomgangstrafikk på E6 via Rv. 3.

Omkjøring for personbiler lokalt er Fv. 378 og fv. 379 for nordgående trafikk. Sørgående trafikk lokalt kan kjøre fv. 319 via Ringebu sentrum. Omkjøring vil bli skiltet. Det vil også være manuell dirigering.

Les flere saker på www.gd.no