Forsvarets sikkerhetstjeneste – FOST – får nå ny instruks og nytt navn: Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

- FSA er Forsvarets egen sikkerhetsavdeling og ikke en hemmelig tjeneste på lik linje med NSM, E-tjenesten og PST. Vi gjør det for å skape klarheter rundt FSAs virkemiddelbruk og avdelingens legale basis, understreker forsvarsminister Grete Faremo.

Hun levner ingen tvil:

- FSAs hovedoppgave er å bidra til å beskytte Forsvarets operasjoner og operative evne mot sikkerhetstruende hendelser og virksomhet.

Kripos
I juni i fjor startet Kripos etterforskning av FOST for å ulovlig ha overvåket e-postene til Slottet, regjeringen, og personer i embetsverket. Like før jul henla påtalemyndigheten saken som «intet straffbart forhold».

Torsdag overleverte Faremo den nye instruksen til forsvarssjef Harald Sunde.

Du kan lese hele instruksen her.

FSAs oppgaver er blant annet å:

  • Holde oversikt over risikobildet som omgir Forsvaret.
  • Være sentral klareringsmyndighet i Forsvaret.
  • Påse at sikkerhetsloven overholdes i Forsvaret.
  • Identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet rettet mot militær virksomhet.

Faremo sier at hun er svært fornøyd med det arbeidet som er nedlagt med den nye instruksen, og som også vil imøtekomme mange av de viktige forholdene EOS-utvalget påpekte.

Ny instruks skaper forbedringer i forhold til:

  • Informasjonshåndtering. Personopplysningsloven setter tydelige grenser for behandlingen av sensitive personopplysninger.
  • FSA skal utvikle bedre juridisk kompetanse.
  • FSA må sikre notoritet og dokumentasjon.
  • Klarere rollefordeling mellom FSA og andre aktører, ikke minst NSM.

Som ledd i en forsterket departemental kontroll med FSA, er det etablert et eget tilsynsutvalg.