Av Ina Roll Spinnangr, leder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, stiller i et innlegg i Nettavisen 25. oktober spørsmål ved at det offentlige har gitt tilskudd til vårt prosjekt Rusopplysningen.no.

Bakgrunnen for innlegget er vår kampanje med plakater på Stortinget T-banestasjon, som informerer om hvordan risiko kan reduseres ved bruk av ulike rusmidler.

Informasjonen i plakatene er i tråd med Regjeringens nye overdosestrategi, der det er et mål at folk skal ruse seg på tryggere måter. Kampanjen er ment å starte en debatt om hvordan det informeres om rusmidler, samt gjøre flere som søker informasjon kjent med at nettsiden finnes.

Se Dagfinn Hessen Paust, nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, snakke om bakgrunnen for kampanjen på Dagsnytt 18.

Sterke påstander

Vi reagerer sterkt på enkelte av påstandene fra Actis i denne saken.

Huseby hevdet tidlig at offentlige tilskudd hadde finansiert plakatkampanjen, en løgn som også har forplantet seg til Ap-politiker Tellef Mørlands skriftlige spørsmål til helseministeren i Stortinget.

Huseby har også spredt denne løgnen på Facebook med oppfordring til å be helse- og folkehelseministeren ta affære. I sitt innlegg i Nettavisen hevder Huseby fortsatt at det offentlige har betalt kampanjen, selv om vi i Dagsnytt 18 torsdag presiserte at den var betalt med foreningens egne midler.

Påstanden om pengebruk er ikke den eneste fra Huseby i denne saken som ikke kan bli stående uimotsagt.

Det stemmer blant annet ikke at Rusopplysningen, som er utviklet i samråd med flere leger, ber noen vente med å ringe 113 ved en MDMA-overdose. Nettsiden informerer om at MDMA-brukere som blir for varme - som ikke er uvanlig og ofte ikke skyldes overdose - bør kjøle seg ned, men ringe 113 straks hvis dette ikke hjelper.

Det stemmer heller ikke at FTR vil legalisere alle rusmidler, en løgn Huseby forsterket på TV 2 fredag ved å påstå at dette står på vår nettside. Det fremgår klart av nettsideteksten at vi slett ikke mener alle rusmidler bør være lovlige, og vi skriver at flere rusmiddeltyper kun bør være tilgjengelige for dem som allerede er avhengige - slik Norge nå vil gjøre med heroin.

Forskjell på å redusere risiko og rusmidlers lovlighet

Å gi informasjon om hvordan rusmiddelbrukere kan redusere risiko, har ingenting med debatten om rusmidlers lovlighet å gjøre, og vi reagerer på at Actis forsøker å gjøre dette til en legaliseringsdebatt.

Det denne saken handler om, er hvorvidt potensielt livreddende informasjon - som i liten grad finnes på de offentlige nettstedene Actis ber folk benytte - skal være tilgjengelig.

Rusopplysning basert på risikoreduksjon er i dag gullstandarden i en rekke land, hvorav enkelte også tilbyr analysetjenester som kan sjekke innholdet i illegale rusmidler. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCCDA) har konkludert med at disse landene ikke har sett noen økning i rusmiddelbruk som følge av slike tiltak, og de har færre narkotikautløste dødsfall enn Norge har.

Det er lite som tyder på at å gi sannferdig informasjon om hvordan risiko kan reduseres ved rusmiddelbruk, fører til at flere bruker eller dør av rusmidler. Det er derimot all grunn til å tro at sensur av slik informasjon kan bidra til at flere dør som følge av uvitenhet.

Norge har enn så lenge en dyster verdensrekord i dødsfall av falsk ecstasy, som trolig kunne vært forhindret dersom brukerne hadde sett an virkningen med en liten mengde, slik vår kampanje opplyser om.

Det er farlig hvis Actis’ utspill i denne saken skulle føre til at slik kunnskap blir mindre - og ikke mer tilgjengelig.