Gå til sidens hovedinnhold

Færre dør på glattcelle enn før

Oslo (NTB): Antall dødsfall i landets politiarrester har blitt redusert fra 36 i perioden 1993-2001, til elleve i perioden 2003-2012. Rusmidler er blant de vanligste dødsårsakene.

Tallene er utarbeidet av arbeidsgruppen Politiarrestprosjektet, som har gjennomgått dødsfall i politiarrest. Funnene er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening og viser at særlig antall alkoholrelaterte dødsfall har sunket.

Mellom 2003 og 2012 døde kun én person av dette. Blandingsforgiftning og nye rusmidler er nå vanligste dødsårsak. Til sammenligning døde elleve personer av alkoholforgiftning mellom 1993 og 2001. I samme periode døde fem berusede personer på grunn av hodeskader, skriver Vårt Land.

Forebyggende tiltak som trådte i kraft i 2006 ser ut til å ha virket, konkluderer arbeidsgruppen.

- Vi tror det viktigste tiltaket var at personer som ikke synes å kunne ta vare på seg selv på grunn av rus, skal fremstilles for lege før de settes i arrest. Hensikten er at helsevesenet skal ta hånd om dem, mener arbeidsgruppen.

I tillegg til legetilsyn, trekker gruppen fram tiltak som mulighet for videoovervåking av høyrisikopersoner. Dessuten ble lokale glattceller erstattet med sentralarrester som følge av politireformen i 2002, og det ble i 2007 opprettet tilsyn med landets politiarrester, påpeker arbeidsgruppen. (©NTB)