Årsrapporten til Det internasjonale haiangrep-arkivet (ISAF) viser at det har vært en solid nedgang i antall haiangrep på mennesker. I 2018 var det registrert 66 uprovoserte haiangrep på mennesker på verdensbasis. Fire av dem endte med dødelig utfall, viser rapporten som ble frigjort i forrige uke.

Dette er en nedgang fra 2017, da det ble registret 88 uprovoserte haiangrep på mennesker. Norsk hai-ekspert sier det ikke finnes noen kjent forklaring på nedgangen, men tror nedgangen skyldes flere forhold.

- Nedgangen i antall haiangrep kan skyldes mange ting, blant annet at de største haiene er i ferd med å forsvinne fra havet vårt, sier leder for Hjelp Havets Haier, Fredrik Myhre, i en uttalelse.

- De siste tiårene har vi jo også etter hvert fått mye ny kunnskap om hvordan best å redusere for haiangrep i enda større grad enn tidligere, og det kan jo være at flere personer har lyttet til rådene i 2018 enn i foregående år, sier han.

32 angrep i USA

I rapporten framgår det at det ble undersøkt 130 hendelser med angivelige sammenstøt mellom menneske og hai. 66 av disse er bekreftet som uprovoserte angrep. 34 er bekreftet som framprovoserte hendelser mellom hai og menneske. Flere hendelser er knyttet til blant annet angrep på fartøy.

USA topper listen med flest uprovoserte haiangrep i 2018 med hele 32 hendelser. De fleste fant sted på sørøstkysten av landet. Australia havnet på andre plass med 20 uprovoserte haiangrep.

Myhre understreker at mennesker ikke står på menyen til haier, og at sånn sett er han ikke overrasket over tallene i rapporten.

- Hadde de vært interessert i å spise oss, hadde det vært flere haiangrep hver eneste dag utenfor mange strender i verden. Bare tenk på hvor mange millioner, om ikke milliarder av mennesker som bruker tid i vannet hvert år om du summerer opp all type aktivitet i havet, sier han.

Overfiske truer haiene

Myhre sier det anslagsvis blir fisket 100 millioner haier hvert år. Overfiske har ført til at en rekke haiarter i dag står oppført på den internasjonale rødlisten til Verdens naturvernunion (IUCN).

Myhre sier det også svømmer utryddingstruede haiarter i norske farvann.

- I norske farvann har vi flere utrydningstruede haiarter. Bestandene av pigghå, brugde og håbrann er alle i dårlig forfatning sett med historiske briller. Vi trenger å bedre situasjonen for verdens haier ved å få på plass bedre fiskerireguleringer og ved å stanse tapet av viktige leveområder for haiene. Dette må skje både internasjonalt og her hjemme, sier Myhre.