Gå til sidens hovedinnhold

Fars psykiske plager kan påvirke fosteret

Bergen (NTB): Norsk forskning viser at det kan være en sammenheng mellom psykiske plager hos far under svangerskapet og emosjonelle vansker for barnet når det vokser opp.

Det er tidligere påvist sammenheng mellom fars psykiske helse og atferdsvansker etter at barnet er født. Nå viser forskning gjort ved Universitetet i Bergen at fars psykiske plager under svangerskapet også kan påvirke barnets utvikling, melder Universitetet i Bergen.

- Vi fant en liten, men konsistent sammenheng mellom fedrenes mentale helse under svangerskapet og barnas sosiale og emosjonelle atferdsutvikling. Psykiske vansker hos fedre er assosiert med risiko for emosjonelle vansker hos barna ved tre års alder, sier Anne Lise Kvalevaag, som er hovedforfatter bak studien.

Over 30.000 barn og deres foreldre deltok i studien. Tre prosent av fedrene i undersøkelsen var særlig preget av psykiske vansker, og deres barn hadde et spesielt høyt nivå av emosjonelle vansker, noe forskerne mener forsterker funnene.

- Det som er nytt nå er altså den sammenhengen vi finner mellom fars psykiske tilstand i tiden før barnet er født og barns utvikling ved 3-årsalder, sier Kvalevaag.

Forskergruppen har så langt ikke forsket på sammenhengen, men har likevel flere mulige forklaringer til funnene: Blant annet kan barnet ha en genetisk overført risiko. En annen forklaring kan være at fars psykiske problemer påvirker mors stressnivå og psykiske helse, som igjen kan påvirke fosteret. (©NTB)

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen