Oslo politidistrikt ville ha mer etterforskning rundt saken før de betalte forelegget på 80.000 kroner.

Nå har Spesialenheten for politisaker foretatt 18 nye avhør etter forrige vedtak.

– Vi fastholder at det er grunnlag for å reagere med foretaksstraff i saken, sier juridisk rådgiver Camilla Lie i Spesialenheten til Nettavisen.

Lie forteller at fornærmede i saken har klaget inn den første avgjørelsen fra januar for Riksadvokaten.

– Vi vil avvente utsendelsen av selve forelegget til Oslo-politiet før Riksadvokaten har behandlet selve klagen, fortsetter hun.

Oslo politidistrikt forteller at de ikke har fått oversendt avgjørelsen fra spesialenheten, og derfor ikke kan kommentere saken.

Kontaktet ikke lege

Det var under en pågripelse i Oslo i mai to politibetjenter tok i bruk batonger for få en mann til å spytte ut noe han var mistenkt for å ha i munnhulen.

Redaktøren av nettstedet Circus Bazaar filmet pågripelsen. Det fullstendige og uredigerte opptaket varer i totalt 18 minutter.

Arrestasjonen foregikk kun tre kilometer fra Norges største sykehus. Likevel ble det ikke gjort noe forsøk på å ringe etter en ambulanse eller å frakte personen dit. Undersøkelse av kroppens hulrom må foretas av lege.

– Bekymringsverdig

Advokat Jon Wessel-Aas gjennomgikk den første kjennelsen fra Spesialenheten.

– Det er egnet til å bekymre når man ser hvor lett man tilsynelatende tar på slikt internt i politiet. Det ble jo også påpekt som kritikkverdig at det ikke ble laget noen protokoll fra hendelsen, påpekte advokaten i januar.

Wessel-Aas mente at saken aldri hadde blitt kjent, om det ikke var for at hele hendelsen ble filmet.