Gå til sidens hovedinnhold

Fastrente billigere i Norge, dyrere i Sverige

Mens renten på boliglån faller i Norge, både for flytende og fast rente, er fastrentenivået på vei opp i Sverige. Lån med lang binding er nå nesten like dyre i Sverige som i Norge

Etter at Norges Bank begynte å kutte styringsrenten i desember, har også nivået på boliglånsrenten i Norge falt, både for flytende og fast rente.Dermed knappes forskjellen inn i forhold til utlandet, også til vårt nærmeste naboland. Svenske renter har vært klart lavere enn norske, men nå kuttes forspranget kraftig inn, spesielt for lån med fast rente - som sier mest om bankenes forventning til rentenivået i fremtiden.I forrige uke sendte DnB, Norges største bank, ut melding om kutt i fastrentesatsene, noe som medførte at man for binding på ett og tre år kom under 6 prosent i nominell rente.Nå har den svenske storbanken SEB sendt ut melding om endring av sine fastrenter, men for broderfolket går det motsatt vei.Fastrentesatsene til SEB heves med 0,10 til 0,20 prosentpoeng. For fem års bindingstid er renten hos SEB 5,40 prosent. Tilsvarende hos DnB er 6,10 prosent.Men for ti års bindingstid er forskjellen nå marginal. SEBs tilbud er 6,00 prosent, DnBs 6,20 prosent.Den flytende renten holder SEB uforandret på 5,40 prosent. Konkurransedyktig flytende rente (innenfor 60 prosent av takst) er nå typisk rundt 6,50 prosent i Norge. Trenden den siste tiden har vært nedover.Det er sentralbankene som i stor grad styrer nivået på de flytende rentene gjennom fastsettelse av de såkalte styringsrentene, mens fastrenten i større grad er en funksjon av hva markedet tror om rentenivået fremover.Norges Bank har de siste månedene satt ned renten med 1,5 prosentpoeng fra 7,00 i desember til 5,50 nå. De fleste ekspertene tror på ytterligere kutt, noe som dermed også vil presse flytende boligrente nedover.I Sverige har styringsrenten vært holdt uforandret siden desember.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger