Gå til sidens hovedinnhold

Fearnley Fonds saksøkes

Investorene Arne Blystad og Øystein Tvenge(bilde) mener at meglerhuset Fearnley Fonds ved uaksomhet har påført dem tap på 10 millioner kroner etter en emisjon i selskapet GIPS

Derfor tar skipsreder Arne Blystad og investorene Øystein Tvenge, Aril Resen, Marius Jørgensen og Haakon Karlsen ifølge Dagens Næringsliv, meglerhuset Fearnley Fonds for inntil ti millioner kroner.Styreformann Jon-Aksel Torgersen i Fearnley Fonds var ikke tilgjengelig igår, men har tidligere karakterisert kravet fra de fem investorene som "grunnløst og et resultat av etterpåklokskap", ifølge avisen.– Dette er temmelig arrogante uttalelser. Jeg hadde aldri tatt ut stevning, hvis jeg visste saken var så dum som det Jon-Aksel Torgersen fremstiller den som, sier Schjødt-advokat Erling Christiansen til DN.Det var i november 2001 at meglerhuset gjennomførte en emisjon i selskapet Global IP Sound (GIPS).Saksøkerne var blant deltagerne i emisjonen hvor det ble utdelt tegnignsretter og satt ned bestemmelser som ga investorene beskyttelse mot utvanning, hvis GIPS i løpet av en to års periode vedtok en emisjon til en lavere tegningskurs enn fem kroner per aksje.I juli 2003 gjennomførte GIPS en ny emisjon, men da til en mye lavere kurs enn i 2001.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget