Gå til sidens hovedinnhold

Feilaktig bilde av Elbilforeningen

Christina Bu:

René Zografos reagerer i Nettavisen på at Oslo kommune nå innfører betaling for elbillading, og at Elbilforeningen har jobbet for en slik ordning. Vi kan forsikre Zografos om at vår politikk fremmer elbilistenes interesser på en god måte.

Av Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening

Det er riktig at Norsk elbilforening har jobbet for en moderat betaling for lading av elbiler i Oslo. Dette er fordi dårlig sirkulasjon på ladepunktene går utover alle elbilister, når ladeplasser blir brukt som parkeringsplasser, og bidrar til ladekø.

Les også

Elbilforeningen ønsket elbilavgift

Det som ikke er riktig, er at betaling for lading er vårt viktigste innspill til hvordan man skal løse de økende utfordringene mange elbilister opplever knyttet til lading. Fremdeles må det bygges svært mange flere offentlig tilgjengelige normalladepunkter i Oslo – antakelig om lag 2000 årlig de neste årene. For å oppnå dette, trengs det også et fungerende marked, hvor ladeoperatørene får butikken til å gå rundt.

Det er få ting Elbilforeningen jobber mer med enn nettopp infrastruktur for lading - både ladestasjoner i byene, hurtigladere langs veiene, og bedre tilrettelegging for de mange som trenger lading i eget borettslag eller sameie. Så seint som denne uka møtte vi samferdselsminister Jon Georg Dale for å understreke dette. I regjeringens nye plattform fikk vi et viktig gjennomslag, når det loves en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, sl Oslo bygger også stadig ut flere ladepunkter, men vi griper enhver anledning til å minne om at tempoet må opp.

Les også

Endelig et godt bilforslag fra Miljøpartiet De Grønne

Regnestykkene René Zografos legger fram er for enkle. Han hevder at prisen for normallading i Oslo nå blir like høy som hurtiglading, og dermed også nærmer seg prisen for bensin og diesel. Dette stemmer ikke, med mindre man sammenlikner billigst mulig hurtiglading og dyrest mulig normallading. Det vil være betydelige variasjoner i den reelle prisen for både normallading og hurtiglading, avhengig av både bilmodell og værforhold. Men uansett vil prisen være langt unna den man betaler per kilometer for bensin og diesel.

Vi deler René Zografos sitt engasjement for at myndighetene ikke skal svikte de stadig flere som har tatt politiske signaler og valgt elbil. Derfor jobber vi blant annet for at elbiler fremdeles skal ha gratis parkering i Oslo. Vi har også vært kritisk til at elbilister allerede nå skal betale en såpass høy pris som nå innføres i bomsnittene i og rundt Oslo.

Stortinget har vedtatt at hele nybilsalget i Norge skal være utslippsfritt innen 2025. Viktige politiske utfordringer gjenstår for å nå dette målet. At det innføres betaling for lading i Oslo er imidlertid ikke blant disse.

Kommentarer til denne saken