Gå til sidens hovedinnhold

Fem år ventetid i Oslo, to måneder i Bærum

- Bruk «Fritt sykehusvalg», oppfordrer programleder og kreftpasient Lise Askvik.

(SIDE2:) Det er store forskjeller på ventetiden på nytt bryst for kvinner som har måttet fjerne ett bryst på grunn av kreft. Ventetiden er 20 ganger så lang i Oslo som i Bærum, og ti ganger så lang som i Molde.

Men pasienter kan fritt velge hvor de vil opereres.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos norske kvinner, og stadig flere overlever. Fem år etter diagnosen lever nesten 90 prosent av kvinnene. Omtrent halvparten av alle kvinner som får brystkreft må fjerne det ene brystet, og rundt 1400 kvinner står i dag i kø for operasjon der man konstruerer et nytt bryst.

Fritt valg
«Fritt sykehusvalg» ble innført i Norge i 2001. Ordningen gjør at du som pasient selv kan velge hvilket sykehus som skal undersøke og eventuelt behandle deg. Sykehusene er forpliktet til å ta imot pasienter uavhengig av hvilken landsdel de bor i. I enkelte tilfeller, der pågangen er svært stor, har sykehusene likevel mulighet til å avvise pasienter fra andre regioner enn sin egen.

På nettsiden frittsykehusvalg.no finnes det tall på forventet ventetid ved de forskjellige sykehusene i landet.

Best i Midt-Norge
Side2 har sjekket hvor i landet køene for rekonstruksjon av bryst er lengst og kortest. Vår gjennomgang viser at det er forskjell på helseregionene. Helse Midt-Norge er regionen som kommer best ut. Her er den korteste ventetiden for utredning og innleggelse totalt 28 uker, og lengste ventetid 30 uker.

Helse Vest og Helse Nord kommer samlet sett dårligst ut. Korteste ventetid i den vestlige regionen er beregnet til 91 uker totalt, mens lengste ventetid er 128 uker. I Helse Nord er korteste ventetid 65 uker, og lengste tid 140 uker.

Forskjeller i sør og øst
Innenfor regionen Helse Sør-Øst er det store sprik. Sykehuset som skiller seg klart ut er imidlertid Oslo universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet. Her er den totale ventetiden beregnet til hele 252 uker. Det tilsvarer fem år.

- Vi må prioritere
Avdelingssjef og dr.med. ved avdeling for Plastikk- og Rekonstruktiv kirurgi ved sykehuset, Kim Alexander Tønseth, forklarer den lange ventetiden med at de syke må komme først.

- Vi må prioritere de har akutt behov, som pasienter utsatt for ulykker, brann og traumer. Vi må også prioritere de som ikke kan vente, som kreftpasienter, sier han.

Tønseth peker også på at Rikshospitalet er blant de få sykehusene som utfører brystrekonstruksjon med eget vev. Kun denne metoden benyttes på dem som er strålebehandlet.

- Det er denne gruppen som utgjør grunnen til at ventetiden i gjennomsnitt har blitt så lang, sier han.

Han mener likevel ikke at det rettferdiggjør den lange ventetiden for kvinner som er friske etter kreft, og ønsker å få nytt bryst.

- Kapasiteten er ikke god nok, og vi får ikke utført så mange rekonstruksjoner som vi skulle ha gjort, sier han.

Regjeringens tiltak for å korte ned ventetiden

Etter mye medieoppmerksomhet rundt ventetid på rekonstruksjon av bryst, kom regjeringen 14. mai 2012 med følgende tiltak:

- 50 millioner kroner øremerket til rekonstruksjon av bryst. Skal gis i tre år, til sammen 150 millioner

- Økt satsing på operasjon av nytt bryst samtidig som kreftsvulsten fjernes, og utdanning av kirurger til dette

- Ti nye stillinger innen plastiske kirurgi fordelt på sykehus i hele landet

Kilder: regjeringen.no, brystkreftforeningen

Kortere kø etter millionbevilgning
Samtidig understreker han at ventetiden har blitt kortere som følge av økte ressurser. Etter mye medieoppmerksomhet bevilget regjeringen i fjor 50 millioner kroner til brystrekonstruksjon. Helse Sør-Øst fikk 18,9 millioner, og var den regionen som fikk mest.

- Nå har vi mye større kapasitet til å ta hånd om denne diagnosegruppen, og vi opererer mellom to og tre ganger så mange som før, sier han.

Han er optimistisk med tanke på ventetiden i årene som kommer.

- For noen år siden var ventetiden på den mest avanserte rekonstruksjonen oppe i åtte år, forteller han.

- Det vil ta noen år før vi få ventelistene ned på et ønskelig nivå. Men vi er veldig godt i gang, sier Tønseth.

Samtidig satser sykehuset stadig mer på primær rekonstruksjon. Det betyr at man lager et nytt bryst i samme operasjon som man fjerner kreftsvulsten.

- Disse pasientene går jo da ikke inn i noen venteliste. Målet er å gjøre dette hos alle pasienter det er mulig, sier Tønseth.

Raskest i Bærum og Molde
Ventetiden ved Rikshospitalet er mer enn tjue ganger så lang som ved Bærum Sykehus. Dette sykehuset har et nyopprettet tilbud innen brystrekonstruksjon med brystimplantat og har landets korteste ventetid. Ifølge Fritt Sykehusvalg er ventetiden her til sammen omtrent to måneder.

- Det er svært kort ventetid nå, da dette er et nytt tilbud, men det er mulig at ventetiden bli noe lenger etter at tilbudet blir kjent i regionen, sier seksjonsoverlege dr.med. Cathrine Wold Knudsen, ved plastikkirurgisk seksjon ved Bærum sykehus.

Inntil opprettelsen av tilbudet i Bærum hadde Molde Sjukehus landets korteste ventetid, og fortsatt er køen kort her. Ifølge Fritt Sykehusvalg er det til sammen rundt et halvt år ventetid her.

- Vi har valgt å gi dette rask prioritet når vi først har bestemt oss for å gjøre det, sier seksjonsoverlege og spesialist i plastisk kirurgi ved sykehuset, Steinar Dahl.

Sykehuset utfører alle former som praktiseres innen rekonstruksjon av bryst, men unntak av metoden der man bruker hud fra magen. Dahl peker på at dette også kan ha en viss innvirkning på den korte ventetiden.

Likevel har sykehuset god kapasitet, og tar både hånd om sine egne pasienter, og pasienter fra andre regioner.

- Ulempen er jo at de må reise langt, men noen velger likevel å komme hit for å slippe en lange ventetiden, sier han.

- Mye å spare
Helsedirektoratet oppfordrer de som venter på operasjoner til å benytte seg av tjenesten Fritt Sykehusvalg.

- Mange pasienter kan få kortere ventetid ved å bytte sykehus. Ofte kan det være mange måneder med venting å spare hvis man velger behandling ved et annet sykehus enn sitt lokalsykehus, sier Hanne Narbuvold, avdelingsdirektør for statistikk i Helsedirektoratet.

Hun viser til en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2011 som bekrefter dette. Hvis det regionale helseforetaket har en avtale med et privat sykehus kan du også velge dette. Disse sykehusene har oftere kortere ventetid.

Lise Askvik: - Benytt Fritt Sykehusvalg!
Programleder i P4, Lise Askvik, er en av de mange tusen norske kvinnene som har måttet fjerne et bryst på grunn av kreft. Den frittalende radiokjendisen har stått i front i kampen for å få ned ventetiden på nytt bryst.

Hun mener de som kan bør benytte seg av Fritt Sykehusvalg, selv om hun har stor forståelse for at ikke alle kan reise til en annen landsdel.

- Men jeg oppfordrer den som klarer å se på en slik anledning som en god mulighet, til å benytte seg av Fritt Sykehusvalg!

- Det letter også presset på sykehusene med lengre ventetid, legger hun til.

- Få ut finger'n!
Askvik fjernet kreftsvulsten og det ene brystet i september 2011. Da fikk hun vite at hun måtte vente mellom tre og fem år på nytt bryst. Det fant hun seg ikke i. Bare én uke senere sto hun i sin første debatt med daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det var derfor en stor seier da regjeringen i fjor bevilget 50 millioner til rekonstruksjon av bryst.

- Men det gjenstår fremdeles en god del tilrettelegging av helseforetakene, understreker hun.

Hun er ikke overrasket over at ventetiden er svært langt ved enkelte sykehus.

- Det er ingen hemmelighet at byråkratiet i norsk helsevesen har vokst ut av alle proporsjoner. Nå opplever vi en del frustrasjon fra helsefagfolk som føler at økonomer og administrasjon står mer i veien enn tilrettelegger for at de skal få utført rekonstruksjonsjobben, sier Askvik.

- Pasientene er minst like utålmodige, så nå må det være lov å be alle helseforetakene gjøre som i Helse Midt-Norge, få ut finger'n!

Bryster tar tid
Det er ikke bare på rekonstruksjon av nytt bryst etter kreft at ventetiden er lang. Mange norske kvinner har helseplager som følge av store og tunge bryster.

Også på brystreduksjon er det svært lang ventetid mange steder. Også her kommer Rikshospitalet verst ut, med en ventetid på 300 uker på utredning, og deretter 350 dager på innleggelse. Totalt utgjør det 12 og et halvt år.

Med en slik ventetid er det de færreste som velger dette alternativet. Helseregionene har avtale med flere private sykehus, som utfører mange slike operasjoner. Aleris Sykehus i Oslo er sykehuset med kortest ventetid. Her kan man forvente få brystreduserende operasjon i løpet av 17 uker.

LES OGSÅ:

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken