Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte denne uken at halvparten av europeerne vil trolig bli smittet med omikron-varianten i løpet av de to neste månedene. USAs smitteverntopp Anthony Fauci har nylig uttalt at de aller fleste i USA vil bli smittet med omikron før eller siden.

Omikron er langt mer smittsom enn tidligere varianter, og sprer seg nå som en skogbrann over hele verden. Selv om vaksinen ikke beskytter like mye mot omikron-smitte som mot tidligere varianter, ser det ut til at vaksinen i stor grad beskytter mot alvorlig sykdom.

Les også: Tysk helseminister: Vaksinepåbud er veien ut av pandemien

Ettersom omikron-varianten ser ut til å forårsake mildere sykdomsforløp blant vaksinerte og dem med gjennomgått infeksjon enn tidligere varianter, er det trolig enkelte fullvaksinerte som har stilt seg spørsmålet: Hvis omikron er en mildere variant, og en infeksjon vil bidra til ytterligere styrket immunitet, er det ikke da like greit å få det overstått og la seg bli smittet med vilje?

Amerikanske medier har forsøkt å besvare dette spørsmålet og ramser opp flere grunner til hvorfor de mener det ikke er en god idé.

Selv om vaksinemotstanden er høyere og tillitten til myndighetenes smitteverntiltak lavere i USA enn det er i Norge, er korona-pandemien verdensomfattende og byr på mange av de samme utfordringene verden over.

CNN og en meningsartikkel i The Washington Post har ramset opp flere grunner til ikke å la seg bli omikron-smittet med viten og vilje.

Lege og spaltist Leana S. Wen har skrevet en spalte i The Washington Post hvor hun lister opp flere grunner til ikke å la seg bli omikron-smittet med vilje. Wen er gjesteprofessor ved George Washington University Milken Institute School of Public Health og tidligere helsekommissær i Baltimore.

Les også: Rekordhøy andel av koronapasientene lagt inn uten covid-19 som hovedårsak

CNN har intervjuet to eksperter om saken. Dr. Paul Offit er direktør for Vaccine Education Center ved barnesykehuset i Philadelphia. Dr. Robert Murphy er administrerende direktør for Havey Institute for Global Health ved Northwestern University Feinberg School of Medicine.

CNN ramser opp fem hovedgrunner til at man ikke bør la seg smitte med omikron.

1. Det er ikke bare en kjip forkjølelse

Murphy sier at en skal vokte seg mot å tro at omikron-smitte bare forårsaker en «kjip forkjølelse», og påpeker at covid-19 er en livstruende sykdom – spesielt for risikogrupper og personer med underliggende sykdommer.

- Folk snakker om omikron som at det er en kjip forkjølelse. Det er ikke en kjip forkjølelse, sier Murphy.

Det svært smittsomme omikron-varianten er midlere enn tidligere varianter som alfa og delta. Ved smitte er det tilsynelatende mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp og sykehusinnleggelse enn det er for delta-varianten.

- Men det betyr ikke at det ikke kan være en alvorlig sykdom. Den er bare mindre alvorlig. Men du har ikke en null prosent sjanse for å dø. Du burde aldri ville bli smittet, sier Offit.

Wen skriver i The Washington Post at for de aller fleste vaksinerte, vil en infeksjon forårsaket av omikron-smitte føles som en kjip forkjølelse eller influensa. Hun trekker fram milde symptomer som tretthet, feber, sår hals hodepine og generell forverret allmenntilstand.

«Selv om disse symptomene ikke er livstruende, er det ikke noe folk bør ønske seg,» understreker hun.

Les også: Intensivledere mener man kan løsne litt på koronatiltakene

2. Du kan få senfølger etter covid

Wen skriver at enkelte studier antyder senfølger etter covid-19 hos én av ti smittede, men påpeker at vaksinasjon tilsynelatende reduserer sannsynligheten for å få senfølger.

«Gitt hvordan omikron er, er det fortsatt ukjent hvilken andel av dem som er vaksinerte og smittet med omikron som vil få vedvarende symptomer,» skriver Wen.

Offit sier at det fortsatt er mye usikkerhet rundt senfølger av covid-19, også omtalt som «long covid» eller «lang covid».

- Vi jobber fortsatt med å forstå oss på senfølger etter covid. Men ettersom vi ikke helt forstår det, ville jeg vært forsiktig med å ønske å få en infeksjon fra et naturlig virus, sier Offit.

De vanligste langvarige symptomene etter covid-19 er tungpustethet, tretthet/utmattelse, angst og søvnproblemer, og nedsatt lukte- og smakssans, ifølge oversikten til Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har tidligere uttalt til Nettavisen at ettersom omikron ble oppdaget så sent som i november i fjor, mangler man fortsatt kunnskap om sannsynligheten for å få senfølger spesielt etter denne varianten.

FHI sier det er holdepunkter for at vaksinering beskytter også mot senfølger - kanskje fordi vaksinerte har mildere sykdomsforløp.

- Fordi de fleste nå er vaksinerte, og fordi omikron gir et mildere sykdomsforløp, er det grunn til å tro at færre vil oppleve senfølger etter omikron-smitte, sammenlignet med det som ble rapportert tidlig i pandemien blant uvaksinerte som var smittet av varianter som også ga mer alvorlig sykdomsforløp, uttalte forskningssjef Signe Flottorp i FHI nylig til Nettavisen.

Les også: Line Vold: - Vi klarer ikke å stoppe denne vinterbølgen

3. Du sprer sykdommen videre til andre

Wen skriver at «selv om du selv er godt beskyttet, kan du likevel smitte andre».

«Naturligvis er det ingen som ønsker å være personen som i uforsiktighet smitter en sårbar person,» skriver hun.

Wen viser også til at vaksinerte personer kan smitte omikron-varianten videre til uvaksinerte barn.

Hittil i pandemien er det hovedsakelig de voksne som har fått både én, to og tre vaksinedoser mot covid-19-infeksjon. Foreløpig har covid-19-sykdomsforløpene hos barn vært relativt milde under pandemien. Men det enorme smittetrykket forårsaket av omikron-varianten, har ført til at stadig flere barn i USA havner på sykehus.

Ifølge tall fra det amerikanske smittevernbyrået CDC, som ble publisert forrige fredag, var det drøyt fire per 100.000 barn i alderen 4 år eller yngre som var innlagt med påvist koronavirus per 1. januar. Dette tilsvarer en økning på 48 prosent fra forrige måned.

I aldersgruppen 5 til 11 år er det imidlertid en mindre andel. I denne aldersgruppen er det 0,6 per 100.000 barn som er innlagt med påvist korona - noe som er tilsvarende nivået for en måned siden, skriver The New York Times.

- Vi har foreløpig ikke sett noen signaler om økt alvorlighetsgrad i denne aldersgruppen, sa direktør for CDC, dr. Rochelle Walensky, i en uttalelse forrige fredag.

Les også: Overlege vil la smitten gå sin gang - dette sier pandemieksperten

4. Du belaster helsevesenet

Murphy sier at du vil bidra til å holde pandemien gående og belaste helsevesenet hvis du med viten og vilje lar deg smitte med omikron. I USA, i likhet med Norge, er det også mye debatt om at pandemien belaster helsevesenet.

- Helsesystemet er ikke utviklet med tanke på å bare ta hånd om covid-19-pasienter. Det skal ta hånd om barn med blindtarmbetennelse, folk som har hjerteinfarkt og folk som havner i bilulykker, sier Ashish Jha, som er rektor ved Brown University's School of Public Health.

Les også: Svært oppløftende omikron-tall i Danmark

5. Man må ikke tukle med moder jord

Offit trekker fram vannkopper som eksempel på hvorfor en ikke skal tukle med moder jord. Mange husker kanskje at foreldre har snakket om hvor lurt det er å la barna sine bli smittet med vannkopper i ung alder, ettersom det er farligere å få vannkopper som voksen enn som barn. Men Offit advarer sterkt mot dette.

- Det er også en dårlig ide, sier han.

Offit forteller om en hendelse der en ung jente ble smittet med vannkopper på en såkalt vannkopper-samling (hvor friske barn treffer syke barn med vannkopper for å bli smittet selv), men døde som følge av infeksjonen.

- Man må ikke tukle med moder jord. Hun har prøvd å drepe oss helt siden vi krabbet ut av sjøen og opp på land, sier han.

Wen har også med et poeng som CNN ikke nevner. Og det er at bedre behandling mot covid-19 er på vei, og viser blant annet til Pfizers covid-19-pille (paxlovid), som foreløpig har begrenset tilgjengelighet.