Gå til sidens hovedinnhold

Fem nye blokker i Grefsenkollveien

Byrådet har sagt ja til fem nye blokker i Grefsenkollveien 14. Utbygger planlegger nesten 80 nye leiligheter på tomten.

Grefsen: Tomten i Grefsenkollveien 14 har vært nevnt flere ganger i Nordre Aker budstikke, i forbindelse med den pågående "høyspentsaken". De omtalte kraftlinjene går over denne tomten, og må graves ned hvis det skal bygges boliger på tomten. Nå har byrådet gitt sin innstilling i saken, og støtter forslagsstillers - UB Eiendomsutvikling v/Backe Prosjekt AS - utbyggingsplaner på tomten. 5 nye blokker skal romme til sammen rundt 80 leiligheter. Det er foreslått et punkthus i syv etasjer, tre lameller (les: blokk) i fire etasjer, og en i tre etasjer pluss underetasje. Saken skal endelig avgjøres av bystyret.

Vil ha barnehage


Planforslaget for Grefsenkollveien 14 var ute på høring før sommerferien. Bydelsutvalgsleder Egil Ihlen (H) forteller at bydelen tidligere har ønsket at tomten skulle disponeres til nytt skoleanlegg, men planene ble forkastet etter hvert som nye skolebehovsplaner ble lagt frem.
Vi håper likevel på en barnehage i Grefsenkollveien 14. Videre mener bydelen at planlagt bebyggelse er for høy, og burde nedtrappes til to etasjer mot småhusområdet. Videre er punkthus på syv etasjer for høyt, og burde vært redusert til maks fire etasjer, sier Ihlen.
Forslagsstillers kommentar til bydelens innsigelser er at blokken i nordvest er redusert med en etasje og bygningens langs Grefsenkollveien er forskjøvet, slik at avstanden til nabobebyggelse i sør er blitt større.

Grefsenkollveien 16

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har lenge ønsket å selge nabotomten i Grefsenkollveien 16 til potensielle boligutbyggere. Totmen er allerede "boligregulert" Ihlen kan fortelle at bydelen så langt har klart å forhindre et salg.
Bydelen har i flere år svart nei på salgsforslaget til EBY, særlig med bakgrunn i bydelens behov for barnehager, sier Ihlen.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem