*Nettavisen* Nyheter.

Fengsel for Nagell-Erichsen

Investoren Einar C. Nagell-Erichsen er i dag dømt til fengsel i ett år for innsidehandel i daværende Finansbanken

19.05.08 00:56

Borgarting lagmannsrett dømte i dag Einar C. Nagell-Erichsen til ett års fengsel, hvorav 11 måneder betinget, ifølge en pressemelding fra Økokrim mandag ettermiddag.I tingretten ble Nagell-Erichsen også dømt til ett års fengsel, men da med to måneder ubetinget. Økokrims påstand var ett års fengsel, hvorav tre måneder ubetinget.- Straffeutmålingen er avgitt under dissens. Det skyldes at rettens medlemmer har ulike syn på når ordren - som lå til grunn for selve innsidehandelen - ble inngitt, heter det i meldingen fra Økokrim.I tillegg får Nagell-Erichsen en prøvedtid på to år, og 2,1 millioner kroner inndras til fordel for statskassen.Bakgrunnen for saken er at Nagell-Erichsen høsten 1998 kjøpte aksjer i Finansbanken like før banken ble kjøpt opp av Storebrand.Kjøpet ble forsøkt skjult gjennom en utenlandsk bank.Et springende punkt er om ordren om aksjekjøp ble lagt inn før eller etter en telefonsamtale hvor Jan Petter Collier fortalte Nagell-Erichsen at noe ville skje i Finansbanken.Det har også vært uenighet om hvorvidt dette var innsideinformasjon.Rettens flertall (fire medlemmer) legger til grunn at ordren ble inngitt etter at Nagell-Erichsen snakket med Jan Petter Collier på telefonen den 16. desember 1998.Det var i denne samtalen retten mener Nagell-Erichsen fikk fortrolige og presise opplysninger som var egnet til å påvirke kursen i Finansbanken vesentlig.Rettens mindretall (tre medlemmer) mener det hefter såpass mye tvil med hensyn til når ordren ble inngitt, at de finner å måtte legge til grunn at ordren kunne vært inngitt før 16. desember.- Konsekvensen av en slik tvil gjør at rettens mindretall finner Nagell-Erichsens handlemåte mindre graverende og mener at dette bør få vesentlig betydning for straffeutmålingen, heter det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.