Gå til sidens hovedinnhold

Feriepenger ved oppsigelse

Hvis du blir sagt opp, har du krav på å få utbetalt feriepenger som er opptjent frem til sluttdato.

Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratredelse, ifølge Arbeidstilsynet.

Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Når bedriften skifter eier
Hvis bedriften skifter innehaver, overføres den tidligere innehaverens forpliktelser til din nye arbeidsgiver.

Så det er bare å kreve at en eventuelt ny sjef oppfyller plikten til å gi ferie og utbetale feriepenger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget