*Nettavisen* Nyheter.

Feriepenger ved sykdom

Ved sykdom er det flere ansvarlige som sørger for at du får feriepengene dine. Her ser du fordelingsnøkkelen.

Arbeidsgiveren skal betale feriepenger av sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden, de to første ukene av en sykeperiode.

Maks ti uker
Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil ti uker per opptjeningsår.

Folketrygden utbetaler også feriepenger for penger opptjent under fødselspermisjon og omsorgspermisjon ved adopsjon.

Neste mai
Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Arbeidstaker som har vært arbeidsufør i minst 6 virkedager i ferien, kan kreve ny ferie i like mange dager som arbeidsuførheten varte.

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt.

Ny ferie
Retten til ny ferie forutsetter at man var 100 prosent arbeidsufør i perioden. For eksempel 50 prosent sykemelding gir ikke rett til nye feriedager.

Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan man kreve at ferien utsettes til senere i året. Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.