Helt siden Arbeiderpartiets Raymond Johansen dannet Byråd sammen med MDG og SV, har Oslo sentrum opplevd store endringer i bilpolitikken.

Hele 5000 parkeringsplasser er stengt ned og hovedstaden preges av stadig flere sykkelveier.

Nå viser ferske målinger at kun 26 prosent støtter de rødgrønne i denne politikken. Dette til tross for at Byrådet, ved gjentatte ganger, har uttrykt at avgjørelser er tatt med bred støtte fra Osloborgerne.

- Vi er ikke overrasket. Når vi lytter til grasrota tror vi motstanden faktisk er enda større, sier partileder og bystyrerepresentant i FNB Cecilie Lyngby til Nettavisen.

Lyngby mener flere av Byrådets spørreundersøkelser består av ledende spørsmål og anser det derfor som både fusk og lureri.

- Spørsmålene som stilles er manipulert slik at byrådet får de svarene de vil ha, sier Lyngby til Nettavisen.

Folkeaksjonen nei til bompenger bestilte en egen undersøkelse fra Sentio Research Norge, der Lyngby mener utvalget er mer representativ for hele befolkningen i Oslo. Svarene er vektet på både alder og kjønn, og er utført med et tilfeldig utvalg.

Les også: Frp og Høyre raser mot MDGs bilpolitikk: - MDG har gjort bilen til hovedfiende

Flertallet mot Byrådet

Svarene fra undersøkelsen viser noe helt annet enn bred støtte til Byrådets beslutninger. Hele 61 prosent er mot Byrådets fjerning av parkeringsplasser.

- Oslos 300.000 bilister står foran en mørk fremtid når færre og færre finner en parkeringsplass til bilene de er så avhengig av, sier Lyngby til Nettavisen.

Flere av de som er i mot MDGs parkeringspolitikk er eldre, der 70% er av de som ønsker å beholde parkeringsplassene var 50 år og oppover.

De yngre ønsker sykkelvei

På spørsmålet om Oslo burde bruke 13.5 milliarder kroner på å bygge sykkelveier, svarte 44 prosent ja. Byrådet har tidligere uttalt at 9 av 10 i Oslo er positive til å bygget ut flere sykkelveier, hvilket er betraktelig mer enn det den nye målingen viser.

- Byrådet skal bruke minst 13 milliarder på å bygge sykkelfelt på kryss og tvers i Oslo. Vi mener det er svært alvorlig at byrådet verken vil eller evner å legge frem tall for hvor mange tusen parkeringsplasser som forsvinner i byen når de 56 mil med sykkelfelt er ferdig utbygd, sier Lyngby til Nettavisen.

Undersøkelsen viser at det er flere unge som ønsker et bedre sykkelnettverk i byen. Mye av årsaken til dette kan henge sammen med at færre personer under 30 år eier egen bil i Oslo Sentrum. Det fører til at færre har behov for parkeringsplasser, og heller foretrekker alternativer som sykkel.

I tillegg har den siste tiden vist at klima- og miljøpolitikk blir en viktig sak for flere yngre velgere, spesielt førstegangsvelgere.

Utvikling av bedre sykkelveier

Hensikten med å fjerne parkeringsplassene i Oslo, har blant annet vært å tilrettelegge for flere sykkelveier.

Når Byrådet har uttalt at 9 av 10 fra Oslos befolkning er positive til utviklingen av sykkelveinettet i Oslo, henviser de til en Holdningsundersøkelse om sykling i Oslo utført i 2020.

Undersøkelsen er gjort at Opinion AS for Bymiljøavtalen, og stilte spørsmålet «Synes du det er bra at kommunen arbeider for å få flere til å sykle?».

- Det stemmer ikke at tallet er brukt for å si noe om hvor mange som støtter fjerning av parkeringsplasser direkte, legger Byråd for Miljø og Samferdsel Sirin Stav til.

Les også: Slik vil MDG endre bilpolitikken i Norge: - Det haster fordi vi ligger bak skjemaet

Konkret til meningsmålingen bestilt av FNB, svarer byråden:

- Målingen det vises til er bestilt av bompengepartiet og spør bruk av en konkret sum penger til sykkelveier, men det presiseres ikke at summen det vises til vil brukes over flere år for å realisere plan for sykkelveinett med 530 km sykkelvei.

Hun legger til at veitrafikken står for nesten halvparten av utslippene i Oslo og hun anser det derfor som viktig å utvikle tilbud som gjør det enklere å velge miljøvennlige måter å reise på.