Gå til sidens hovedinnhold

Ferske tall for ungdomsskoler og videregående: Disse elevene gjorde det best

Søk på ditt fylke:

Oslo-elevene har fått de beste eksamensresultatene på ungdomstrinnet. Søk på alle landets fylker her.

Fredag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet de foreløpige resultatene etter vårens eksamener på landets ungdomsskoler og videregående skoler.

- Det er små endringer og det er gode nyheter. Stabile resultater viser nemlig at eksamen ligger på omtrent samme vanskelighetsnivå som tidligere år, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i kunnskapsdepartementet.

Sjekk resultatene for ditt fylke lenger ned i saken.

Les også

Forsker advarer mot å gi barna penger for gode karakterer

Best i engelsk

Resultatene for 10. årstrinn på ungdomsskolen, viser at elevene på landsbasis har fått de beste resultatet i engelsk skriftlig, med en gjennomsnittlig karakter på 3,7.

Like bak kommer matematikk, med en snittkarakter på 3,6 - og norsk hovedmål skriftlig med et snitt på 3,5. I norsk sidemål skriftlig har ungdomsskoleelevene fått et gjennomsnittlig resultat på 3,1.

I fjor var tilsvarende tall 3,6 i norsk hovedmål og 3,4 i norsk sidemål, 3,7 i engelsk og 3,6 i matematikk. Men siden oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling, påpeker direktoratet.

Eksamen 10. trinn Snitt alle Snitt jenter Snitt gutter
Engelsk 3,7 3,9 3,6
Matematikk 3,6 3,7 3,6
Norsk hovedmål skriftlig 3,5 3,8 3,2
Norsk sidemål skriftlig 3,1 3,4 2,8
Norsk for eleven med fritak for karakter 2,4 2,6 2,3

Jentene slår imidlertid guttene i alle fagene, blant annet i engelsk skriftlig der jentene har fått et gjennomsnittlig resultat på 3,9, mens guttene har fått et snitt på 3,6.

Les også

Elever står fortsatt uten gyldig vitnemål

Oslo på topp

Av fylkene er det ungdomsskoleelevene i Oslo som har gjort det best i alle fagene på 19. trinn. I engelsk har Oslo-elevene fått et gjennomsnittlig resultat på 4,0, i matematikk 39, norsk hovedmål skriftlig 3,8 og norsk sidemål skriftlig 3,5.

Men flere andre fylker havner like bak, som i Akershus og Hordaland, der elevene i engelsk har fått et snittresultat på 3,9.

I overkant av 2200 elever tok eksamen i norsk for de med fritak fra vurdering i sidemål. Snittkarakteren for disse elevene er 2,4.

Se alle resultatene her (ekstern lenke)

Størst endring

I videregående opplæring viser eksamensresultatene at det også er små endringer i gjennomsnittlige karakter i de ulike fagene fra resultatene i fjor. Ingen av snittkarakterene endrer seg mer en 0,3 karakterpoeng opp eller ned.

Les også

Ungdommer dømt for karakterjuks – filmet lærerens passord

De siste fem årene har snittkarakterene på eksamenskarakteren økt for mange av fagene. Størst har endringen vært i matematikk for samfunnsfag (S1), fra 2,8 i 2015 til 3,3 i 2019.

Jentene får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i mange av fagene også i videregående opplæring. Størst er karakterforskjellen i faget sosialkunnskap, hvor jentene får 0,6 karakterpoeng mer enn guttene.

I matematikk og realfag gjør jenter og gutter det mer jevnt. I praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse får riktignok guttene 0,3 karakterpoeng mer enn jentene, mens jentene får 0,4 karakterpoeng mer enn guttene i matematikk for samfunnsfag (S2).

Les også

Store sprik mellom skolene i Norge - se hvilke fylker som skiller seg ut

Bedre i lesing

Norske elever presterer nå jevnt over bedre i lesing og matematikk, enn tidligere. Det har blitt færre elever som presterer på de laveste nivåene i internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS.

Til høsten legger kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Målet er at laget rundt elevene og lærerne skal bli sterkere.

- Det er fint å se at systematisk innsats over tid gir resultater i form av gode eksamenskarakterer for norske elever. Nå prioriterer vi tidlig innsats og tett oppfølging av de minste barna, og vi håper dette fører til stabile resultater også i fremtiden, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen.

I slutten av august publiserer Utdanningsdirektoratet de endelige karakterene for 10. trinn for alle fag, og i september foreløpige karakterer for videregående skole.

Kommentarer til denne saken