Prisene på borettslagsleiligheter er 2,7 prosent høyere i desember 2012 sammenlignet med november 2012. Det viser ferske tall fra Garanti Eiendomsmegling.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2012 på 27 230 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var på 26 505 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 9,3 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 24 922 kroner.

- Etter prisnedgang forrige måned stiger nå prisene igjen. Samlet prisoppgang på nesten 10 prosent i 2012 er meget hyggelig, og høyere enn de fleste spådde på forhånd, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I desember 2012 er det i snitt 3,9 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 1,1 bud fra november 2012, og en oppgang på 0,4 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,9 i desember 2012. Dette er en nedgang på 0,1 budgivere fra forrige måned, og en oppgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Om undersøkelsen
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.