Folkehelseinstituttet har blitt varslet om at det er sendt ut falske e-poster som kan se ut som om de er en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

– Instituttet har ikke sendt ut en slik undersøkelse, og vi anbefaler at mottakere ikke klikker på lenkene. Takk til dere som har varslet oss om dette slik at vi fikk undersøkt saken og får gått ut og advart mot å åpne epostene og klikke på lenkene, sier assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

Dette er svindel der mottaker bes åpne en lenke med en falsk spørreundersøkelse. Undersøkelsen ender med en premie som tilsynelatende er gratis og kun koster frakt, men som deretter fører til at man blir trukket et større beløp, melder FHI.

I avsenderfeltet i eposten skal det stå Folkehelseinstituttet, og det er brukt flere ulike epostadresser som ikke er fra instituttet. Den grafiske profilen er en etterligning av instituttets, advarer FHI.

E-posten ser slik ut:

Folkehelseinstituttet gjennomfører jevnlig helseundersøkelser, men da fremgår det tydelig at det er instituttet som er avsender, og med lenker til informasjon om undersøkelsen på fhi.no, avslutter FHI.