OSLO (Nettavisen): Norges tredje koronavaksine er godkjent. AstraZeneca-vaksinen er en såkalt virusvektor-vaksine. Disse vaksinene bruker ikke covid-19-virus, men et annet og mindre farlig virus. Partiklene i vaksinen stimulerer kroppen til å lage antistoffer mot covid-19-viruset for å bekjempe dette, dersom man senere blir smittet.

Les også: Oxford-studie kan føre til mye raskere vaksinering

Se FHI-direktøren forklare vaksine-tempo:


Folkehelseinstituttet holdt torsdag pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca og hvor langt Norge har kommet i vaksinasjonsprogrammet.

Kan være ferdig i september

FHI-direktør Camilla Stoltenberg presenterte her både et nøkternt og et optimistisk vaksineringsscenario. Det optimistiske scenarioet viser at Norges befolkning kan være ferdig vaksinert i september. Per juli skal alle ha fått tilbud om første dose med koronavaksine.

FHI understreker at tallene er usikre og at scenarioet er foreløpig. I det optimistiske scenarioet inngår leveranser for Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen og Novavax.

Dersom CureVac, Janssen og Novavax blir godkjent og leverer nok vaksine fordelt på april-september til å vaksinere 3,5 til 4 millioner personer, mener FHI at denne framdriftsplanen er sannsynlig:

  • tilby første dose til alle over 18 år innen utgangen av juli
  • Tilby første dose til alle risikogrupper med underliggende sykdommer før midten av mai
  • Tilby første dose til nær alle helsepersonell før siste uken i mai
  • Være ferdig med å vaksinere alle over 18 år innen midten av september

Johnson & Johnson-vaksinen ser ut til å være den neste vaksinen for tur i Norge. FHI venter godkjenning i løpet av 1. kvartal. Den andre på oppløpssiden er Novavax. Deretter venter FHI at Curevac-vaksinen står for tur.

Se når du kan forvente å få koronavaksinen her:

Norges tredje koronavaksine

Flere nye vaksinekandidater står for tur, og AstraZeneca-vaksinen er den tredje som nå er godkjent for bruk i Norge.

- AstraZeneca vil i Norge være anbefalt for personer under 65 år. Vaksinen skal gis i to doser, med fire til tolv ukers mellomrom, sa Stoltenberg.

Hun sier AstraZeneca-vaksinen i Norge vil tilbys de under 65 år, ikke fordi man tror den ikke virker på eldre, men fordi det foreløpig er manglende dokumentasjon på virkningene for denne aldersgruppen. Også helsearbeidere under 65 år får tilbud om denne vaksinen.

Effekten for AstraZeneca-vaksinen ser ut til å være rundt 60 prosent. Studiene som er gjort gjør at det ikke er mulig å si mye om effekten for de over 55 år, ifølge FHI.

Nesten 200.000 doser så langt

Camilla Stoltenberg innledet med å snakke om hvor langt Norge har kommet i sitt vaksinasjonsprogram.

- Denne uken er det sendt ut mer vaksine enn noen av de tidligere ukene. 95.000 doser er sendt ut til kommunene denne uken.

- Til nå er det distribuert i underkant av 200.000 doser til kommunene og spesialisthelsetjenesten, opplyste hun videre.

Åpner for å endre vaksinestrategi

Kritiske røster har tatt til orde for at områder med høyere smittetrykk må prioriteres først med vaksine. Stoltenberg sa at FHI løpende vil vurdere vaksinestrategien.

- Vi har en vedtatt prioritering som ligger i bunn. Den er dynamisk, og det har vært endringer underveis, blant annet når det gjelder prioritering av helsepesonell, sa hun.

Hun pekte på at det allerede er gjort analyser om endret prioritering geografisk.

- Vaksinasjon er forebyggende og brukes ikke til å slå ned utbrudd. Vi vurderer fortløpende prioriteringene. Inneværende uke gjøres det vurderinger rundt geografi. Det er reelle dilemmaer, sa Stoltenberg.

Les også: Norge vurderer vaksinepass: - Kan bety at vi kan reise på ferie

Legemiddelverket: Mindre bivirkninger

Det kan se ut som det er noe mindre bivirkninger ved bruk av koronavaksinen fra AstraZeneca enn ved vaksinene fra Pfizer og Moderna, ifølge Legemiddelverket.

Direktør Audun Hågå gikk under en pressekonferanse torsdag gjennom bakgrunnen for den betingede godkjenningen av AstraZenecas vaksine.

Studiene omfatter om lag 24.000 deltakere.

- Disse studiene ga ikke så mye grunnlag for å si noe om effekten på personer over 55 år. Det kom av at det var få deltakere og få sykdomstilfeller i den aldersgruppen. Ekspertene våre har allikevel denne gruppen i indikasjonen fordi man forventer at den vil ha en viss effekt. Der baserer man seg på de tidlige studiene som inkluderte den aldersgruppen, men også erfaringer fra andre vaksiner, sa Hågå ifølge NTB.

Svarene fra en større studie i USA er også ventet snart.

Legemiddelverket har sett på bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Dette omfatter smerte på stedet der sprøyta ble satt, slapphet, hodepine, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré.

– Det kan se ut som det er noe mindre bivirkninger av denne typen enn for de to mRNA-vaksinene, sier Audun Hågå.