Hvor farlig har covid-19 vært i Norge?

I sin nyeste risikorapport har Folkehelseinstituttet forsøkt å kartlegge utfallene av koronasykdom i Norge det siste halve året. Det betyr at de har sett bort fra pandemiens første måneder, da man visste svært lite om hvordan sykdommen skulle behandles.

Les også: FHI: Hvis du tar korona-vaksine, kan du skrive ut ditt eget vaksinasjonsbevis

Dødelighet: 0,12 prosent

Ifølge FHI er deres beste anslag at 73.000 personer har blitt smittet i Norge mellom 1. juni og 30. november:

  • 0,12 prosent av de smittede har mistet livet
  • 0,15 prosent av de smittede har trengt intensivbehandling
  • 1 prosent av de smittede har havnet på sykehus.

Til sammenligning har dødeligheten for influensa blitt anslått å være 0,1 prosent, og at behovet for sykehusinnleggelse er rundt 1,5 prosent. Disse tallene er derimot ikke direkte sammenlignbare.

Dermed ligger anslagene i Norge betydelig lavere enn det som så langt har vært de beste anslagene i verden, på 0,4-1 prosent.

Les også: Hvor dødelig er covid-19? Ny forskning med oppsiktsvekkende resultater

Store forskjeller mellom aldersgrupper

De påpeker derimot at det er betydelige forskjeller mellom aldersgrupper.

- Hittil har nesten 90 % av dødsfallene skjedd i gruppa over 70 år. For personer over 80 år ser sykdommen ut til å være svært farlig med letalitet over 5 %, melder FHI.

Gjennom sommeren og høsten var svært mye av den registrerte smittespredningen i yngre aldersgrupper.

- Samlet sett har epidemien siden 1. juni gitt en beskjeden sykdomsbyrde i Norge. En viktig grunn til det er at den eldre delen av befolkningen har vært lite rammet, og man har unngått situasjoner med overbelastning av sykehusene, skriver FHI.

- Til sammenlikning gir en typisk influensaepidemi i løpet av fem-seks uker om lag 5000 sykehusinnleggelser, hvorav 200 på intensivavdeling og en overdødelighet på rundt 1000, men variasjonen mellom influensaepidemiene er stor. Den potensielle sykdomsbyrden ved covid-19-epidemien er imidlertid større enn ved influensa siden spredningspotensialet er betydelig større og den individuelle alvorligheten er en del høyere, skriver FHI.

Les også: Ny svensk korona-prognose med dyster spådom