Instituttet konkluderer med at basert på nåværende kunnskap kan e-sigarettbruk med nikotin gi skadelige helseeffekter på blant annet luftveier og hjerte- og karsystemet.

Det kan også utgjøre en risiko for mor og barn under svangerskapet, og det kan påvirke utvikling av hjernen, slik som også andre nikotinholdige produkter kan gjøre, ifølge FHI.

Les også: Ekstremt lav vannstand i Randsfjorden: – En helt unik situasjon

De trekker samtidig fram at de fleste studiene som gjelder e-sigaretter, bare har sett på effekter ved kortvarig bruk, og at det ikke finnes langtidsstudier.

– Likevel er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig til å konkludere med at bruk av e-sigaretter kan gi helseskader, sier seniorforsker Rune Becher ved FHI.

E-sigaretter utgjør en sammensatt produktgruppe med stor variasjon i produkttyper og innhold i e-sigarettvæsken. Det gjør at det også vil være stor variasjon i hva den enkelte bruker blir eksponert for.

Les også: Midlertidig byggeforbud for 28.000 eiendommer i Oslo

I Norge er det lov å selge e-sigaretter med nikotinfri e-væske. Det har foreløpig vært ulovlig å selge e-væske med nikotin, men privatpersoner kan på visse vilkår importere en avgrenset mengde til eget bruk. Det er vedtatt nye regler som vil tillate salg av e-væske med nikotin i Norge, basert på tobakksdirektivet til EU.