Smittetallene har økt med 29 prosent på én uke, koronainnleggelser i aldersgruppen over 65 år ligger på samme nivå som det høyeste våren 2021 og antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste tre ukene.

Det er konklusjonen i Folkehelseinstituttets siste ukerapport (uke 44).

Det har vært en økning i antall registrerte smittede sist tre uker. Det er foreløpig meldt 9728 tilfeller av covid-19 i uke 44, 39 prosent økning siden uke 43 (6 992), viser FHI-rapporten.

Les også: Støre: – Nasjonale tiltak er i utgangspunktet ikke svaret i dag

Øker særlig blant barn og unge

- Epidemien øker i omfang, særlig blant barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Med mer smitte blant barn og unge er det imidlertid også høyere risiko for økning i smitte blant eldre uvaksinerte og andre med større risiko for alvorlig forløp, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Hun sier vi tåler mer smitte i samfunnet nå som så mange er vaksinerte:

- Men det vi nå følger svært nøye med på, er utviklingen av nye pasienter innlagt på sykehus. Vi ønsker ikke at belastningen på helsetjenesten i kommuner og sykehus skal bli for stor.

Flere syke og døde

Ukerapporten fra forrige uke viser at R-tallet ligger på 1,3 og antallet nye pasienter, antallet ukentlige dødsfall og antall smittede går opp.

135 pasienter ble innlagt på grunn av covid-19 i uke 44, og det har vært et økende antall nye innleggelser i aldersgruppen 65 år og eldre de siste fire ukene. Dette ligger nå på samme nivå som det høyeste nivået våren 2021.

Også antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste tre ukene. Det er foreløpig registrert 28 covid-19-assosierte dødsfall i uke 44, etter 16 i uke 43.