I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet blir det klart at de har endret måten de beregner det såkalte reproduksjonstallet, gjerne omtalt som R-tallet eller smittetallet.

Tidligere har det viktigste elementet vært hvor mange som er innlagt på sykehus med covid-19. Den nye modellen bruker i stedet hvor mange nye som legges inn hver dag. Hensikten skal ifølge FHI være å få et mer oppdatert smittetall. De har også oppdatert modellen med ny kunnskap.

Les også: FHI: – For tidlig å sammenligne norske og svenske dødstall

Tror smittetallet kan være nær 1

Det offisielle smittetallet er nærmest uendret på 0,71 etter endringen, men usikkerheten i tallet er større enn tidligere. De sier de er 95 prosent sikre på at tallet er mellom 0,4 og 1,09.

Les også: Derfor kan du ikke stole på at «R-tallet» er riktig

Folkehelseinstiuttet skriver i rapporten rett frem at de tror det er sannsynlig at smittetakten for tiden ligger i øvre del av anslaget:

- Fra begynnelsen av mai har antall nye innleggelser vært forholdsvis stabilt på et nivå under 10, noe som indikerer at R-tallet kan være nær 1 i denne perioden, skriver instituttets tallknusere.

Forskjellen på et tall over og under 1, utgjør om smitten øker eller dør ut.

Tror mange færre har blitt smittet enn tidligere antatt

Folkehelseinstituttet har i lang tid forsøkt å anta hvor mange som reelt er smittet av koronaviruset, ikke bare se på på hvor mange som har fått bekreftet smitte.

Den nye rapporten nedjusterer drastisk hvor mange som de totalt tror har fått smitten i Norge med 16.464 personer - fra 52.711 til 36.247.

Mange smittefrie kommuner

I rapporten antar FHI at det nå er rundt 450 personer i Norge som er syke av korona - inkludert både de med og uten symptomer, samt de som fortsatt er presymptomatiske, og at dette tallet vil falle fremover.

Det er derimot stor forskjell mellom fylkene og kommunene.

- Det er mange kommuner i Norge som vi nå antar er smittefrie, skriver FHI i sin rapport.

De påpeker at oversikten bare er en indikasjon over smittespredning

Les også: Leger slår alarm om hudproblemer hos barn - nå endrer FHI vaskerådene