«Epidemien drives nå av omikronvarianten, og økningen i meldte tilfeller sist uke kan skyldes både økt smitte i befolkningen og et etterslep av testing etter juleferien», melder Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport onsdag.

- Det er grunn til å tro at tiltakene som ble innført har virket, og at de har hatt stor effekt på smittespredningen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

SISTE: Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag klokken 19.

  • FHI forventer en bølge med infeksjoner og sykehusinnleggelser i vinter.
  • Modelleringen tilsier at denne toppen kan være på mellom 100 og 400 nye innlagte hver dag. Det tilsvarer mellom 500 og 2500 inneliggende pasienter samtidig.
  • Til sammenligning har det høyeste tallet på innlagte pasienter så langt i Norge vært rundt 350.

Hittil har antallet nye sykehus- og intensivinnleggelser fortsatt å synke, viser FHIs ukerapport, mens det særlig er uvaksinerte og fullvaksinerte med underliggende sykdommer som rammes av alvorlig covid19.

De siste tallene viser også at andel omikron blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 økt fra 1,7 prosent til 32 prosent i uke 1.

- Mange ganger større risiko

FHI kommer med en klar beskjed til uvaksinerte og til de over 45 år som ennå ikke har tatt boosterdosen:

- Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, iallfall hvis de er vaksinerte. Uvaksinerte har mange ganger større risiko for alvorlig sykdomsforløp enn vaksinerte. Høy alder og underliggende sykdom øker risikoen, sier direktør Camilla Stoltenberg.

«Vi venter ikke at den store økningen av epidemien vil føre til en like stor økning i innleggelser», heter det i rapporten.

Onsdag var det registrert 264 pasienter med påvist covid-smitte innlagt på landets sykehus. Det er 119 færre enn hva som var tilfellet 17. desember, da det ble satt en foreløpig rekord.

- Avgjørende at uvaksinerte starter

FHI sier den høye vaksinasjonsdekningen bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

«Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose», lyder rådet fra FHI.

Rekordhøyt smittetall

Det er foreløpig meldt 45.233 tilfeller av covid-19 i uke 1, 70 prosent økning fra uke 52 (26.598) og det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien, meldes det i ukerapporten.

FHI understreker at endringer i teststrategi påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. I løpet av uke 1 har blant annet flere testet seg etter juleferie og i forbindelse med skolestart.

Færre covid-pasienter

Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Trenden i aldersgruppen 18-29 år har vært stabil, ellers har vært en nedgang i alle aldergrupper.

Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 29 i uke 1, en nedgang fra uke 52 (38).

Blant 138 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 1, var 64 (49 prosent) uvaksinert, 39 (30 prosent) fullvaksinert med to doser og 24 (18 prosent) fullvaksinert med tre doser.

Flere pasienter med omikron-variant

De siste fire ukene har andel omikron blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak økt fra 1,7 prosent i uke 50 (3/175) til 32 prosent i uke 1 (24/74).

Per 9. januar hadde 72 prosent av hele befolkningen, 86 prosent (16 år og eldre) og 88 prosent (18 år og eldre) vaksinert seg med to doser koronavaksine. Totalt 82 prosent av 16-17 åringer og 52 prosent av 12-15 åringer var vaksinert med én dose, og 35 prosent av 16-17 åringer var vaksinert med andre dose.

43 prosent over 18 år har fått boosterdose

Det er 35 prosent av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose, viser FHI-tallene videre. Totalt 86 prosent av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose, 66 prosent over 45 år og i aldersgruppen over 18 år har 43 prosent fått oppfriskningsdose.

Blant risikogruppene er det er 68 prosent av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 54 prosent av dem med moderat risiko.

Smitterekord i flere byer

Flere byer melder om smitterekord onsdag, blant annet i Tromsø, Bodø og Trondheim. I Tromsø kommune vurderer de at en ny bølge kan bli utfordrende på kort sikt, men deretter føre til at samfunnet fortere kan vende tilbake til en hverdag uten smitteverntiltak.

I Trondheim meldes det om 325 nye smittetilfeller.

- Det er det høyeste antallet smittede på et døgn siden pandemien startet, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller til avisa Nidaros.

– Det er jo dessverre som forventet. Vi har jo lenge spådd at tallene kom til å gå opp, og de kommer nok til å gå opp enda mer fremover. Dette er en situasjon som vi vil stå i en god stund fremover. Jeg kan ikke si hvor lenge vi må stå i det, men dette er nok et bevis på at koronapandemien er noe vi må leve lenge med, sier han.

I Bodø er det registrert 106 nye smittetilfeller siste døgn. I Tromsø meldes det om 119 nye positive prøvesvar, tross at samfunnet er delvis nedstengt.

«Sannsynligvis står vi foran en større bølge av smitte. Men betydningen av denne bølgen vil være mindre fordi det ser ut som at færre blir alvorlig syk», skriver Tromsø kommune i en rapport som kom tirsdag.

Tromsø: - Fortere tilbake til et normalt liv

Tromsø kommune spår at epidemien på kort sikt kan bli krevende å håndtere «med mye sykefravær og med økt etterspørsel etter helsetjenester».

«På lang sikt», heter det i rapporten, «vil en større smittebølge kunne føre til at vi fortere kan komme tilbake til et normalt liv uten samfunnsrettede smitteverntiltak».

Denne uka løper tida ut for de nasjonale tiltakene som ble innført før jul.