OSLO (Nettavisen): I sum mener FHI at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien.

Det går fram av anbefalingen, som ble publisert på FHIs nettsider tirsdag.

Klokka 14 tirsdag presenterer regjeringen sin konklusjon om vaksinestrategi.

- Betydelige dilemmaer

- Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Og det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Beslutning om en geografisk målretting vil innebære at noen i en periode får færre doser på grunn av knappet på vaksiner, understreker FHI.

De skisserer to løsninger med ulik grad av skjevfordeling, en betydelig og en beskjeden.

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om å at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

- Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, sier Stoltenberg ifølge FHI.

Dosene vil i henhold til denne målrettingen hentes fra en reduksjon i tildelingene på 3 prosent til hver av de 330 kommuner/bydeler som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår.

Får ikke doser ut fra folketallet

I tillegg melder FHI at de har planlagt å gjøre en annen endring i vaksinasjonsprogrammet. I dag er det nemlig slik at vaksiner ikke fordeles likt etter folketall, men basert på personer over 64 år.

- Dette har vært en naturlig følge av vaksinasjonsprogrammets mål om å redusere død og alvorlig forløp først. Dette medfører imidlertid at en del av de større bykommunene, og særlig Oslo, får en mindre andel av dosene enn hvis man beregnet ut fra folketallet som helhet. For Oslos del får de nå 9,2 prosent av alle doser som fordeles, mens de har 12,9 prosent av landets innbyggere.

I praksis betyr det at Oslo har fått nesten 30 prosent færre doser enn folketallet skulle tilsi.

Ifølge FHI vil de konkludere på om og når en endring til folketall skal skje senere.

Raymond Johansen: - Lettet

Vaksiner til smitteutsatte områder som Oslo, vil komme hele landet til gode, mener Raymond Johansen. Han er lettet over anbefalingen om skjevfordelte vaksiner.

- Byen har vært sosialt nedstengt i snart fire måneder, og befolkningen og lokalt næringsliv tar hver dag et stort nasjonalt ansvar for å stoppe videre spredning av viruset, sier byrådslederen i Oslo til VG.

Johansen, som opplyser at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uka, mener at flere vaksiner til hovedstaden kan føre til at samfunnet kan åpnes opp raskere.

Nakstad: - Liten effekt

Selv om alle tilgjengelige vaksiner hadde blitt satt i Oslo, ville det ha gitt liten effekt på smittespredningen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Til VG forteller Nakstad at det vil bli gjort fortløpende vurderinger hver eneste uke. Intervjuet er gjort i forkant av pressekonferansen om vaksinestrategi tirsdag ettermiddag.

– Hvis vi hadde tatt alle de vaksinene vi har tilgang til nå og satt dem inn i Oslo, hadde det likevel hatt liten effekt på smittespredningen fordi vi foreløpig har for få vaksiner, sier Nakstad.

Med dagens situasjon er det riktig å prioritere de mest sårbare pasientene over hele landet fremfor å prøve å stoppe smitten i Oslo, legger han til.

Les også: Dette sier Nakstad om effekten hvis Oslo får flest vaksinedoser