Se video øverst: FHI-direktør Camilla Stoltenberg begrunner hvorfor vaksineringsrekkefølgen endres.

Folkehelseinstituttet gjør et par endringer i vaksineprosessen i Norge, fra den opprinnelige prioriteringsrekkefølgen som ble lagt fram før jul, fordi de er bekymret over smitteutviklingen i det siste.

- Vi opplever nå et økende smittetrykk og vil oppleve det i ukene fremover. Beboere i sykehjem skulle vaksineres først. Deretter personer over 65 år, og deretter nedover i aldersgruppene. Nå gjør vi en justering. Det er stor fare for nye lokale utbrudd og regional økning de neste ukene. Det har vært økt reising og sosial kontakt, og vi er bekymret for importsmitte og mutasjoner av viruset.

Økt med 6-7 prosent

FHI-direktøren viser til at smitten i Norge har økt med 6–7 prosent i uka de siste ukene. I inneværende uke venter FHI at økningen vil bli enda større, og den kan fortsette å øke i ukene som kommer.

- Vi har hele tiden sagt at helsepersonell skal prioriteres, hvis det er en endring i smittesituasjonen. Derfor gjør vi det nå at helsepersonell skal få 15.000 vaksiner i spesialisthelsetjenesten, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg innledningsvis på pressekonferansen.

Les også: Leger vil prioritere koronavaksiner til innvandrere

Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene, ifølge FHI.

Vil vaksinere parallelt

- Nå gjør vi en parallell vaksinasjon av helsepersonell og sykehjemsbeboere. Vi vil starte opp med vaksinering av helsepersonell i uke 2, sa smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm til NRK.

Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell i landet, og det må derfor gjøres prioriteringer innad i gruppen. FHI har laget forslag til kriterier som kan være til hjelp for å prioritere.

Les også: Får vaksinen først - slik skal Oslo dele ut dosene

- Det blir opp til de regionale helseforetakene å beslutte hvilke grupper de ønsker å prioritere. Det vil blant annet være basert på smittetrykket lokalt, hvordan man er organisert, og hvor sårbarheten er, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

–Men det er klart at helsepersonell som jobber tett opp mot covid-19-pasienter, er en naturlig gruppe å tenke på.

Det har vært en debatt om prioriteringsrekkefølgen tidligere, og Legeforeningen sa følgende i midten av desember:

- Smittesituasjonen og gjeldende kunnskap om vaksinene bør være det som avgjør den faktiske prioriteringen. Smittesituasjonen kan endre seg raskt. Ved et høyt smittetrykk og stor belastning på helsetjenesten er det derfor viktig å prioritere helsepersonell først, eksempelvis ansatte på sykehjem og sykehus, sa president Marit Hermansen i en pressemelding.

67 år gamle Svein Andersen ble første person i Norge som fikk koronavaksine:

Overskudd av vaksine

Stoltenberg la til at man må sikre kapasiteten i helsevesenet som har kritisk kompetanse, og at de derfor rykker fram i køen nå. Hun nevnte også at det blir viktig å bruke overskuddet av vaksine videre.

- Vi vil anbefale at vi får ut mer av fem doser i vaksineglassene, hvis det er overskudd av vaksine i hetteglassene. Vi må bruke vaksinerestene, sa Stoltenberg videre, for å forsikre seg om at man ikke lar noe vaksine gå til spille.

Der det kun har vært begrenset spill av vaksine, kan det være tilstrekkelig innhold til å ta ut ekstra doser på 0,3 milliliter hver, skriver NTB.

Les også: Bjørg (87) fikk koronasprøyte: - Jeg har sett fram til denne dagen, på alles vegne

Vaksineprodusenten Pfizer legger inn to ekstra doser som en sikkerhetsmargin, og det er disse dosene som nå skal utnyttes. Tidligere har Norge valgt å se an om de ekstra dosene skal brukes. Også Danmark og USA har bestemt seg for å bruke alle dosene. Det kan gi betydelig mer kapasitet.

Før dagens pressekonferanse var prioriteringsrekkefølgen som følger i Norge:

- Beboere på sykehjem, personer over 65 år og alvorlig syke er først i køen. Etter det er rekkefølgen:

– Personer mellom 18 og 64 år med en eller flere navngitte sykdommer eller tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp

* Beregninger viser at disse gruppene omfatter i alt 1,3 millioner personer.

* Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene. Regjeringen anslår at det er rundt 340.000 helseansatte som har pasientkontakt.

* Prioriteringslista kan endres dersom smitten øker og når man vet mer om vaksinene.