Den siste tiden har flere rettet kritikk mot dagens karantenehotellordning, deriblant Henning Kilset på vegne av sin stedatter, og flere sjømenn som kom hjem etter å ha vært om bord i en båt sammen i over 70 dager.

Politioverbetjent og avsnittsleder Asbjørn Svellingen i Vest politidistrikt har uttalt at det er et helt ekstremt innreiseregime, hvor politiet er satt til å kontrollere et nettverk som endres hele tiden. Svellingen forklarte også at det var en form for skjønnsmessig vurdering.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) har tidligere uttalt til Nettavisen at det er viktig å ha en sikker og verifiserbar dokumentasjon for vaksinestatus, blant annet for å unngå forfalskninger.

Norge har ennå ikke utarbeidet et eget koronasertifikat, og Hiim opplyste at det var for tidlig å si når man hadde en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning.

Ber regjeringen vurdere like lettelser for alle

I et brev datert 19. mai 2021 har Helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet utført et oppdrag på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget handler om vurdering av behovet for sikker verifisering av dokumentasjon for unntak av karanteneregler.

Les også: Halvparten slapp karantenehotell: – Helt absurd forskjellsbehandling

I brevet konkluderer Helsedirektoratet med at både de og FHI er enige om at de som har lav risiko for å bringe smitte inn i landet ikke bør ha obligatorisk karantenehotell.

De mener også at det er lett å forfalske informasjon om testresultater og vaksinasjon som kan hentes fra Helsenorge. FHI mener imidlertid at den økte smitterisikoen ikke er så stor.

«Det vil dreie seg om få mennesker som fortsatt skal testes og være i karantene på egnet sted», skriver de.

FHI skriver videre:

«I avveiningen mellom hva det er viktigst å unngå av 1) enkelte på uriktig grunnlag får gjennomføre karantene i eget hjem, eller 2) at en hel gruppe blir pålagt karantenehotell uten at det er grunn til det, er det FHIs vurdering at det siste er mest uheldig og viktigst å unngå fordi det kan underminere de andre smitteverntiltakene og svekke tilliten til myndighetene»

Helsedirektoratet er enig i at de som har lav risiko for å bringe smitte inn i landet ikke bør sitte på karantenehotell, men at det er viktig at de som ikke er vaksinert eller har hatt koronaviruset gjennomfører karantenen på hotell.

Les mer: Fullvaksinerte Maria (21) tvinges på karantenehotell: – Sliter med å se logikken

De mener også at risikoen for importsmitte er høyere enn FHI med tanke på forfalskede vaksinasjonsdokumenter.

FHI og Helsedirektoratet skriver imidlertid at de ber departementet vurdere å innføre like lettelser i tiltak for alle innreisende med samme lave risiko for smittespredning.

Bedt om ny vurdering

På bakgrunn av dette brevet, har Nettavisen igjen tatt kontakt med statssekretær Hiim.

- På bakgrunn av dine egne uttalelser, og det Helsedirektoratet og FHI skriver i sitt brev, kan du utdype hvorfor regjeringen fremdeles har en så streng linje når de faglige rådene viser noe litt annet?

- For det første mente Helsedirektoratet noe annet om forfalskning enn FHI, blant annet derfor har vi bedt om ny vurdering, svarer Hiim gjennom kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

- Kan man forstå det slik at reglene er for kompliserte, og blir de endret for ofte til at man kan sikre at det gjeldende reglementet håndheves av politiet?

- Vi har også vært opptatt av å forenkle reglene og ha mindre skjønn i avgjørelsene. I tråd med politiets synspunkter. Det gjør vi i det nye systemet, sier Hiim og fortsetter:

- Vi er nå også opptatt av å ikke endre reglene ofte. Derfor er gjenåpningsplanen trinnvis. Vi tok trinn 1 etter påske og trinn 2 nå. Så måtte vi dessverre gjøre en tilstramming derimellom på grunn av den drastiske utviklingen i India og flere andre land.

Les også: WHO advarer Norge og resten av Europa før sommerferien

Nye regler 27. mai

Fra og med 27. mai blir det innført nye innreiseregler i Norge.

Reisende fra europeiske land med færre enn 150 nye smittede per 100.000 innbyggere ha karantenen hjemme eller et annet egnet karantenested. Da må i tillegg maks fire prosent av dem som testes i landet være positive.

Reisende fra Storbritannia, EØS-/Schengen-land som har flere smittede enn 150 per 100.000, må være på karantenehotell fram til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn.

De som kommer utenfra EØS-/Schengen må på karantenehotell, uavhengig av formålet for reisen, og uavhengig av om de kan vise til at de er vaksinert på Helsenorge.