VG får bekreftet fra Statsministerens kontor at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke lenger er med på det ukentlige toppmøtet i regjeringen.

Der er normalt kun regjeringen og embetsverk fra SMK til stede, men i halvannet år var også fagmyndighetene og embetsverk i Helsedepartementet og Justisdepartementet med. Det tok slutt da Støre-regjeringen tok over.

– Det var viktig at FHI og Helsedirektoratet alltid ga oppdatert status på smittesituasjonen i starten av regjerings- og RCU-konferansene, sier Rune Alstadsæter, stabssjef for Høyres stortingsgruppe og tidligere statssekretær i SMK under Erna Solberg.

I tillegg svarte de på spørsmål underveis, legger han til.

Tog Borgersen, fagdirektør ved SMK, sier at regjeringen så langt ikke har sett behov for å opprette et koronautvalg (RCU), slik Solberg-regjering hadde. Han bekrefter at helsemyndighetene ikke deltar på regjeringskonferansen, og viser til at det innhentes faglig grunnlag i forkant av møtet.

Les også: Folk flest forberedt på smitteøkning framover - statsministeren er enig