En av årets store frykter har vært en såkalt tvillingpandemi, der man får et større influensautbrudd i tillegg til korona. I verste fall kan pasienter rammes av begge infeksjonene samtidig.

Dette er blant annet årsaken til at Norge bestilte 50 prosent flere influensavaksiner foran denne sesongen enn normalt.

Les også: Tegnell: Lite influensa bidro til høy koronadødelighet

Nå viser det seg at årets influensasesong ganske enkelt ikke har startet.

Ifølge FHIs ukesrapport for influensa har det de to siste ukene ikke blitt påvist influensa i Norge i det hele tatt.

- For uke 47 det ingen registrerte påvisninger av influensavirus, blant i alt 3503 testede, skriver FHI.

Heller ikke i Europa generelt avdekkes det mange tilfeller.

- Svært uvanlig

Totalt er det påvist fire smittetilfeller i Norge i høstsesongen, men FHI tror to av disse kan være feil:

- En pasient i Oslo i uke 45 med sannsynlig smittested i Sentral-Asia, fikk påvist influensavirus B, identifisert som B/Victoria ved det nasjonale influensasenteret på FHI. De to påviste tilfellene fra uke 44 er nå identifisert som henholdsvis influensa A(H3), importert fra Afrika, og B/Victoria, importert fra Sentral-Asia. I uke 42 ble det opprinnelig meldt tre funn av influensavirus B, men to av disse er etter nærmere utredning ansett som usannsynlige. Det tredje funnet fra uke 42 har heller ikke latt seg bekrefte ved influensasenteret.

- Det er dermed fortsatt usikkert om det har forekommet innenlands smitte med influensavirus i Norge denne høsten. Det er svært uvanlig med så lite influensafunn på denne tiden.

Les også: Forskernes kjempetabbe kan ha gitt oss koronavaksinen som endrer alt

Har vært lite influensa i verden

På grunn av koronatiltak, har årets influensasesong ikke kommet skikkelig igang noen steder i verden.

- Influensaaktiviteten globalt og for den nordlige halvkule er lavere enn forventet. Det har vært svært få påvisninger av influensa de siste ukene fra rapporterende land på den tempererte delen av sørlige halvkule og den tropiske delen av Sør-Amerika, mens det fra Sentral-Amerikanske og Karibiske land kun ble rapportert influensaaktivitet på Haiti.

- Det er grunn til å tro at de ulike tiltakene for smittevern og sosial distansering innført av ulike land for å redusere spredning av SARS-CoV-2 spiller en rolle i å også redusere spredningen av influensavirus.

En så i våres at influensasesongen tok brått slutt da de sterke koronatiltakene ble innført.

- Influensaaktivitet rapporteres fra enkelte land i Vest-Afrika (Elfenbenskysten, Niger), Øst-Afrika (Kenya), Sør-Asia (Bangladesh, India, Pakistan) og Sørøst-Asia (Kambodsja, Laos, Thailand). Av de 100 påvisningene av influensavirus som er rapportert til WHO, stammet 63 % av påvisningene fra influensa A, og det store flertall (88,7%) av virusene som ble subtypet viste H3. 37 % av virusene stammet fra influensa B, og av disse var storparten (93,3 %) fra B Victoria.

Les også: Leger mener folk må advares om bivirkningene av koronavaksinen: - Dette blir ingen dans på roser

54 tilfeller i hele Europa

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til Nettavisen at korona-tiltakene er den klare forklaringen:

- Influensaepidemien begynner jo vanligvis først like før eller etter jul, men det pleier å være litt i november og desember. I år er det altså «ingenting», og med ingenting mener jeg at man i hele Europa har påvist bare 54 influensatilfeller så langt denne sesongen.

- Det skyldes sannsynligvis tiltakene mot koronaepidemien. God hygiene, lite kontakt mellom folk og at syke holder seg hjemme forebygger jo både korona og influensa. Korona har lettere for å spre seg enn influensa. Klarer vi å begrense koronaepidemien, begrenser vi også influensaepidemien, sier Aavitsland.