OSLO (Nettavisen): Natt til torsdag var det registrert en økning på 163 smittetilfeller det siste døgnet, det høyeste på ett døgn siden april. Natt til fredag er økningen 86.

De to siste døgnene har økningen vært på 249 registrerte smittede, dette ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nyhetsstudio: Siste nytt om pandemien

- Har observert økning

Overfor Nettavisen advarer Folkehelseinstituttet mot å se kun på MSIS-tallene og sier det er for tidlig å konkludere om økningen i antallet smittetilfeller de siste dagene.

- Den samlede overvåkingen for de siste ukene viser en stabil trend i smittetallene, og fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen. Vi har observert en økning i antall tilfeller siste dager, men det er for tidlig å si om dette er økende trend, skriver medievakt Karoline Aasgaard i Folkehelseinstituttet i et e-postsvar til Nettavisen torsdag.

Fredag viser oppdaterte tall fra FHI 11.120 smittetilfeller hittil (meldt smittetilfeller per prøvedato). Så langt i september har økningen vært på 179 i meldte smittetilfeller.

I august ble det i snitt meldt 53 nye smittetilfeller per dag. I månedsskiftet august/september gjorde tallene et hopp med 147 nye tilfeller mandag og 111 tirsdag.

Les også: Smittetallene er like høye som i april - hvorfor har ikke regjeringen panikk?

Tabell: Meldte covid-19-tilfeller etter prøvetakingsdato per 4. september:

I hovedsak lokale utbrudd

FHI peker på at smitte foregår i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd, men også blant personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikten.

- Det er forventet at smittesituasjonen vil preges av lokale utbrudd. Det er en situasjon som krever mye arbeid med smitteoppsporing i kommunene. Vi følger nøye med på situasjonen, sier FHI.

MSIS-tall viser ikke hele bildet

Daglige offisielle covid-19 tall publiseres på FHIs nettsider hver dag klokken 13.

FHI peker på at dette er de kvalitetssikrede tallene. De viser når prøven er tatt og ikke når tilfellet er meldt til FHI.

- Dette er den framstillingen som gir det riktigste bilde av utviklingen i smittesituasjonen, skriver FHI til Nettavisen.

- Data publisert på MSIS.no gir det totale antall tilfeller meldt, men ikke når prøven er tatt. Det betyr at flere av tilfellene meldt på mandag og tirsdag (kanskje til og med onsdag) har prøvedato i forrige uke.

Ifølge Folkehelseinstituttet tar det i gjennomsnitt normalt 1-2 døgn fra prøvesvaret foreligger til det blir registrert i MSIS- enkelte ganger kortere, noen ganger lengre, særlig hvis det kommer en helg imellom.

Folkehelseinstituttet bruker betegnelsen utbrudd om en økning av tilfeller som knyttes til samme hendelse eller samme miljø. Dette er til forskjell fra en generell oppblussing der økningen er mer generell i samfunnet.

FHI: 99,5 prosent tester negativt

- Vi ser en liten økning i smittetallene, men det er ikke en trend i samfunnet, sa fagdirektør Frode Forland på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Forland peker på at insidens-tallet i Norge ligger lavt, 13,6 smittetilfeller per 100.000 smittede over 14 dager. Bare 0,5 av de som blir testet, tester positivt, og mange blir testet. Forrige uke var tallet over 100.000 gjennomførte tester.

- Dermed tester 99,5 prosent av de som testes negativt, sa Forland.

16 koronapasienter på norske sykehus

Nye tall fra Helsedirektoratet fredag viser en økning i antallet koronapasienter på norske sykehus det siste døgnet fra 13 til 16. En av pasientene ligger i respirator. Dette tallet har vært uendret siden månedsskiftet.

Les også: WHO venter ikke utbredt koronavaksine før midten av 2021

Les også: FHI ser ikke stor smittefare om bord på fly