– Vi kommer til å være flere eldre i befolkningen, og den samlede nedgangen vi har sett i dødelighet og sykelighet i befolkningen er derfor forventet å snu, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Tirsdag morgen la instituttet fram en rapport med framskrivninger om noen av de viktigste utfordringene for folkehelsen fram mot 2050.

Stoltenberg viser til at sykdommer som kreft, nevrologiske sykdommer, kroniske luftveissykdommer, fordøyelsessykdommer, diabetes og nyresykdommer vil stå for en høyere andel dødsfall. Hjerte- og karsykdommer vil utgjøre en lavere andel.

Les også: Ekspert: Klimaendringer kan føre til hyppigere pandemiske utbrudd

Større behov for helsetjenester

FHIs framskrivninger viser at hjerte- og karsykdommer og kreft vil bytte plass som de to største årsakene til dødsfall i 2050. Nevrologiske sykdommer vil fortsatt ligge på 3. plass, ifølge instituttet.

Folkehelseinstituttet slår også fast at det med flere eldre vil bli større behov for helse- og omsorgstjenester – fra litt over 350.000 mottakere i 2019 til 490.000 og 570.000 mottakere i 2040.

Også antall besøk hos allmennlege er ventet å øke blant eldre over 70 år – fra rundt 3 millioner i 2019 til mellom 4,9 og 5,2 millioner i 2040.

Les også: Undersøkelse: Flertallet av norske kvinner føler skam rundt mensen

Klimaendringer

Andre utfordringer Folkehelseinstituttet peker på i rapporten, er klimaendringer og antibiotikaresistens, som skaper usikkerhet når det gjelder utbrudd og behandling av sykdommer i framtiden.

– Et våtere klima fører til økt forekomst av nye vektorer som kan bære smitte og gi sykdommer til mennesker. Eksempler på dette er nye sykdommer hos flått, gnagere og mygg, sier Stoltenberg.

Les også: Erna Solberg sier Norges FN-kutt ble dårlig mottatt i New York: - De var sjokkskadet