Overlege Trude Margrete Arnesen i Folkehelseinstituttet (FHI) sendte 23. april en epost til Helsedirektoratet om justeringer i koronaforskriften, ifølge Dagens Næringsliv.

Les også: Nye korona-tall for hele landet snur korona-situasjonen på hodet

«Dette haster fordi det er vanskelig å fortsette å gi råd vi medisinsk ikke finner grunn for, samtidig som vi ikke kan gi andre råd enn det som er forskriftsfestet», skrev hun.

FHI har blant annet foreslått å redusere karantenetiden fra 14 til 10 døgn, og at de som har hatt koronaviruset, får fritak fra karantene.

OPPDATERING: På torsdagens pressekonferanse ble det bekreftet at karantenetiden ble redusert til 10 døgn. Les hvilke andre endringer som ble gjort her.

Arnesen viste til at det er helsepersonell som må i ny karantene etter isolasjonstiden, noe FHI mener er unødvendig.

Les også: Reproduksjonstallet er for første gang under 0,5

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet beskriver saken som «spørsmål som har blitt stilt i en dialog mellom oss og FHI om justering av råd og tiltak».

– FHI og Helsedirektoratet har videre blitt enige om et forslag til omforente svar på disse spørsmålene som vi har formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet, sier han.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet sier blant annet at det er naturlig at det er ulike oppfatninger blant fagfolk om hvordan epidemien bør håndteres, og at enkelte virksomheter eller personer kan ha falt mellom to stoler fordi beslutningene måtte tas raskt ta krisen kom.

(©NTB)