– Personer smittet med den britiske varianten er assosiert med en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NRK.

I starten av mars var mer enn 70 prosent av alle med korona i Norge smittet med den britiske varianten, ifølge Folkehelseinstituttet.

255 personer smittet med den britiske virusvarianten var fram til 7. mars innlagt på sykehus. Det tilsvarer 4,3 prosent av de smittede. Blant personer smittet med en ikke særskilt variant, ble 106 personer lagt inn. Det tilsvarer 2,5 prosent.

Økt risiko i alle aldersgrupper

Etter justering for alder, kjønn, fødeland, risikotilstand, fylke og prøvedato, har personer smittet med den britiske varianten dermed 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt, viser FHIs tall.

Økningen i antall innleggelser skjer nå i alle aldersgrupper, og studien viser at den britiske varianten også påfører dem under 40 år alvorlig sykdom.

– Risikoen er fortsatt lav i de yngre aldersgruppene, men den er noe økt i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover hvor vi har såpass store tall at vi kan feste lit til de tallene, sier Vold til NRK.

Studie ikke fagfellevurdert

Hun mener tallene er alvorlige og er bekymret for smittespredningen av virusvarianten.

FHI-studien inkluderer alle nye tilfeller som ble testet mellom 14. desember og 7. mars. Totalt 32.374 koronatilfeller er analysert. Av disse er 11.154 undersøkt for varianter som vekker særlig bekymring.

54 prosent er britisk variant, 38 prosent var ikke en særskilt variant, 8 prosent en annen særskilt variant, og 0,5 prosent en ukjent variant.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert. Den vil bli sendt til et tidsskrift for fagfellevurdering, opplyser FHI.