Foreløpige data om liggetid og risiko for å bli innlagt på intensivavdeling tyder på at omikron gir et mildere sykdomsforløp også for pasienter som blir innlagt, viser en studie som forskere ved Folkhelseinstituttet står bak.

Funnene må tolkes med noe forsiktighet ettersom studien er basert på en liten gruppe innlagte pasienter, opplyser FHI.

Les også: Nå slipper disse gruppene å ta PCR-test

– Funnene bidrar til økt kunnskap og viser at det er lavere risiko for alvorlig sykdom blant personer smittet med omikron enn med deltavarianten. Dette er i tråd med resultater presentert i rapporter fra en rekke andre land, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Noe lavere vaksineeffekt

Studien understøtter også at vaksine minsker risikoen for å bli innlagt ytterligere. Men forskerne fant også at folk som bare er vaksinert med én eller to vaksinedoser, har noe mindre reduksjon i risiko når de smittes av omikron sammenlignet med delta.

Les også: Therese Johaug etter Monsens positive koronatest: – Et kritisk punkt

For de trippelvaksinerte var det imidlertid likt for omikron og delta: Risikoen for å bli lagt inn på sykehus ble redusert med 86-88 prosent sammenliknet med uvaksinerte.

Belastning på sykehusene

– Den lavere risikoen for sykehusinnleggelse knyttet til omikron innebærer ikke nødvendigvis at vi forventer en redusert belastning på sykehussektoren. Man må også ta hensyn til at omikron er mer smittsom enn delta, samt at vaksineeffekten ser ut til å være lavere mot omikron, presiserer Vold.

– Resultatene viser at det er viktig at folk fortsetter å takke ja til vaksinen, uansett om det er første, andre eller tredje dose, legger hun til.

Studien ble gjennomført i perioden 6. desember i fjor til 9. januar i år. Den er basert på om lag 39.500 omikrontilfeller, hvorav 91 var innlagt på sykehus, og nesten 51.500 deltatilfeller, hvorav 552 var innlagt.

(©NTB)