Like før påske kommer FHI med flere gode nyheter.

  • R-tallet nasjonalt har falt fra 1,4 til 1,0.
  • R-tallet i Oslo er nede i 0,7.
  • FHI-overlege Preben Aavitsland sier vi sannsynligvis er over toppen av denne bølgen.

Det er i FHIs ukesrapport for uke 12 at de opplyser at R-tallet har sunket ned til 1,0 nasjonalt. R-tallet forteller hvor mange personer en koronasmittet smitter videre.

Les også: En liten kommune har landets høyeste smittetrykk: - Mener å ha god kontroll

Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Ifølge ukesrapporten har Oslo nå et R-tall på 0,7, og FHI tror vi kan være på vei ut av den tredje bølgen. De understreker imidlertid at sannsynligheten for at R-tallet er høyere enn 1, likevel ligger på 73 prosent. FHI opplyser også at det er færre nye koronatilfeller for første gang på fem uker i Norge.

- Forventet og gledelig. Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen. Det var forrige uke 11 prosent færre påviste tilfeller til tross for at testingen økte med 4 prosent. Antallet nye innleggelser var ned 13 prosent, slik man forventer når det har vært nedgang over tid, sier FHI-overlege, Preben Aavitsland, til Nettavisen.

Ber folk om å holde ut noen uker til

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommenterer ukerapporten slik:

- Det er veldig gledelig at smittetallene har flatet ut i Norge den siste uken, slik at R-tallet nå er 1 for landet som helhet. Vi må alle ta det som et tegn på at det vi gjør faktisk virker, ikke minst i kommuner med høyt smittepress. Hvis vi fortsetter slik noen uker til, vil vi få et R-tall som synker godt under 1. Da vil smitten også reduseres raskt fra uke til uke, og behovet for strenge smitteverntiltak trenger ikke å bli like stort utover våren og forsommeren som det ellers ville blitt, forteller Nakstad til Nettavisen.

Les også: Nakstad: – Frykter flere fester utover våren

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, er også helt klar på at de neste ukene blir veldig viktige.

-I siste modelleringsrapport ser vi at R-tallet nasjonalt nå er på 1,0, og at det med 95 prosent sikkerhet ligger et sted mellom 0,9 og 1,1. Dette indikerer at smittespredningen nå har flatet ut, og sammen med en nedgang i antallet som er meldt smittet sist uke er dette gode nyheter. Antall nye smittede og antall nye innlagte ligger imidlertid fortsatt på et høyt nivå, og vi må komme ned i antall meldte og antall innleggelser, så det er viktig at den positive utviklingen vi ser i nedgangen i antall smittede i uke 12 fortsetter fremover.

- Vi ser også at Oslo, som jo har ligget høyt i antall smittede lenge, har hatt en nedgang sist uke. Vi håper den gode utviklingen fortsetter gjennom og etter påsken. Erfaringsmessig vet vi at utviklingen kan være litt vanskelig å tolke gjennom perioder med mange røde dager, så vi vil følge nøye med på situasjonen, skriver hun i en e-post til Nettavisen.

Her går det feil vei nå

Det er imidlertid en dårlig nyhet også fra FHI, like før inngangen til årets påske. Flere fylker går inn i høytiden med en økende smittetrend. Det opplyses blant annet at R-tallet i Vestland fylke nå er på 1,9.

- Vi finner at smittetrenden er økende i Viken og Vestland, og sannsynlig økende i Rogaland. Trenden er synkende i Oslo, Nordland og Vestfold og Telemark og sannsynlig synkende i Innlandet, skriver FHI i ukerapporten sin.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Håp om korona-lettelser når smitten synker i hele Norge

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, advarer om at hvis ikke smittetallene går ned snarest, vil blant annet kjøpesentre og treningssentre blir stengt.

- Vi er på bristepunktet nå. Hvis ikke smitten går ned de nærmeste dagene, må vi iverksette ytterlige tiltak, sier Nordtun i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Tre grupper

FHI-overlegen opplyser nå at norske kommuner kan deles i tre grupper:

- Tre firedeler av epidemien er i Oslo og Viken. Det er vedvarende høy forekomst i de fleste kommunene i en bue fra Halden og inn mot Oslo og nabokommunene og deretter nedover til Drammen. Her er det utstrakt testing, raskt smittesporing og mange kontaktreduserende tiltak som skal til for å bringe situasjonen under kontroll. Det går riktig vei i de fleste kommunene, men mye arbeid gjenstår, sier han.

Gruppe to-kommunene, ifølge Aavitsland, er blant annet Tønsberg, Sandefjord, Horten og Færder, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Stavanger, Bergen, Askøy og Stord, Ålesund og Fjord.

- Alle disse utbruddene håndteres effektivt, og vi regner med at kommunene har fått slått ned utbruddene i løpet av et par-tre uker. Smittesporing er det aller viktigste tiltaket og så må man i noen tilfeller ha ulike restriksjoner i tillegg, forteller Aavitsland.

Kan ikke hvile på laurbærene

Resten av landets kommuner har ingen tilfeller, sporadiske tilfeller eller veldig små utbrudd.

- Disse kommunene må være årvåkne, slik at tilfeller kan oppdages raskt før man får noe ordentlig utbrudd, sier Aavitsland og kommer med en klar oppfordring før påskehelgen:

- Vi håper nå at folk unngår smittefarlig atferd i påska, og så må kommunene være årvåkne etter påske slik at vi kan fortsette denne fine utviklingen.

Kan være starten på en gjenåpning

Oslos byrådsleder Raymond Johansen håper at dette kan være første skritt mot en kontrollert gjenåpning i hovedstaden, fra og med midten av april.

Les også: Biontech-Pfizer: Koronavaksinen beskytter barn ned til tolv år

- Dette er en markant nedgang i R-tallet. og viser at tiltakene vi har satt inn virker og at innsatsen befolkningen har lagt ned gir resultater. På kort tid har r-tallet gått fra 1,3 til 0,7 i Oslo. Det er oppløftende, ikke minst fordi vi har å gjøre med mer smittsomme varianter av viruset, skriver Johansen til Nettavisen i en sms.

Og han legger til:

- Vi kommer til å holde på nåværende tiltak til 15. april. Dersom ikke påsken fører til mer smitte kan et redusert r-tall i kombinasjon med lavere smittetall gjøre det mulig å starte en trinnvis og kontrollert gjenåpning. Jeg oppfordrer befolkningen til å fortsette å bidra til å få ned smitten ved å følge smittevernreglene nøye nå i påsken.

Har sett tegn til utflating

I forrige uke meldte FHI allerede da at de så tydelige tegn til utflating i smittetallene.

- Det ser ut til at den bratte økningen har blitt mindre bratt, og at det forhåpentlig er et tegn på at det nå vil komme en utflating hvis vi nå fortsetter å ha så strenge tiltak. Ja, det kan være et godt tegn, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Helsedirektoratet så også tegn i forrige uke til at smittetrenden kunne være i ferd med å snu i Oslo og andre kommuner.

Les også: Påskevaksinering: - Her skal 848 doser ut før lørdag

- Smitten har vært stigende i Norge den siste uken, men vi ser noen forsiktige tegn til utflating i Oslo, Bærum, Lørenskog og enkelte andre østlandskommuner, riktig nok på et høyt nivå. Men intensivert testing og smittesporing blir også nødvendig mange steder hvis man skal klare å snu smittetrenden. sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Fortsatt en ustabil situasjon

På Østlandet har det i flere kommuner vært et høyt smittetrykk i lang tid og høy insidens av nye innleggelser på sykehusene, påpeker FHI.

«Enkelte kommuner rundt i landet har utbrudd, mens store deler av landet har svært lav forekomst. Situasjonen er ustabil og med økt mobilitet i påsken er det er viktig at alle overholder de generelle smittevernrådene gjennom påskeferien», heter det i ukerapporten.

FHI understreker at kommunene må opprettholde sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsette vaksinasjon og raskt vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen.

Drøye 651.000 nordmenn har fått vaksine

650.908 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 275.341 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 28.502 personer fikk første dose tirsdag, og 3.746 personer fikk andre dose.

Flest har fått første dose i Viken (152.834) og Oslo (81.736). Færrest av første dose er satt i Troms og Finnmark (28.575) og Nordland (32.686). Flest personer har blitt gitt andre dose i fylkene Viken (60.807) og Vestland (32.538).

Les også: Over 65.000 i Oslo har registrert seg for koronavaksinering

Statistikken viser også at 27,6 prosent (1 av 4) personer i risikogrupper har nå fått første vaksinedose.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell. Nå er AstraZeneca satt på pause, etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.