- Vi ser en antydning til at veksten i nye innleggelser for covid-19 stopper opp, sier overlege Preben Aavitsland, overlege og FHI-rådgiver, til Nettavisen.

- Mulige lyspunkter

På et webinar for kommuneleger torsdag snakket han om mulige lyspunkter i utviklingen med antall innlagte.

- Situasjonen er fortsatt uavklart, men det er mulige lyspunkter i at antallet nye innleggelser ser ut til å stabilisere seg og kanskje snu, sa Aavitsland.

Synes som om veksten stopper opp

Overfor Nettavisen forklarer han:

- Vi ser at antallet samtidig inneliggende pasienter med positiv koronatest ikke har økt denne uka, sier han og viser til tall fra Helsedirektoratet.

- Vi ser en antydning til at veksten i nye innleggelser for covid-19 stopper opp. Vi ender trolig på omtrent samme tall som forrige uke, altså rundt 150 nye innleggelser i uke 45, men dette er usikkert, understreker Aavitsland.

Aavitsland sier Folkehelseinstituttets framskrivninger (se ukerapport for uke 44 og figuren under) ikke tar hensyn til framtidige endringer i tiltak eller folks atferd.

Helsemyndighetene har kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag klokken 12. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap) deltar sammen med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 12. november

Helsedirektoratet bekymret

Samtidig med at FHI-toppen gikk ut og snakket om lyspunkter torsdag, fikk kommunene et brev fra Helsedirektoratet.

Budskapet der var at smitteutviklingen må snus raskt med effektive tiltak om man vil unngå at kapasiteten i helsevesenet overskrides innen få uker.

- Det er Helsedirektoratet som har oversikt over sykehusenes kapasitet og koordinerer deres innsats, så vi vet ikke grunnlaget for det utsagnet, kommenterer Aavitsland.