Innledningsvis i rapporten står det imidlertid at den sterke økningen i antallet smittetilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta.

- Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Les også: Amalie (21) er bekymret for håndball-trend etter koronaen: - Begynner å bli skremmende

FHI advarer befolkningen likevel, og skriver at situasjonen ikke er under kontroll, men snarere tvert imot.

Les rapporten på nettsiden Covid-19-epidemien: Risikovurderinger

«Ifølge rapporten vurderer FHI at det er stor sannsynlighet for at enkelte kommuner eller kommunegrupper, særlig i Oslo-området, vil ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren», står det å lese i rapporten.

- Kun moderat belastning

Til tross for at smittetilfellene kan øke i løpet av vinteren, tror ikke FHI at vi får en ny nasjonal bølge som vi hadde i mars.

- Men vi regner med at kommunene klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet. Sykdomsbyrden fra disse utbruddene blir moderat, og sykehusenes kapasitet blir bare moderat belastet, sier Stoltenberg.

Les også: Koronatiltakene i Bergen videreføres i en uke til

Derfor ser ikke FHI for seg at landet på nytt blir rammet av en nasjonal bølge.

Vaksinering

Folkehelseinstituttet ser en stor faktor de neste månedene som kan endre på det meste, nemlig at vi godkjenner en eller flere koronavaksiner og kommer i gang med vaksineringen.

Les også: Anmeldt for brudd på covid-19-forskriften: Air Leap svarer med å sette flyene på bakken (+)

«Dersom store deler av risikogruppene blir beskyttet gjennom vaksinasjon, vil den potensielle sykdomsbyrden kunne bli betydelig redusert. Dermed endres også risikovurderingen. Dersom vaksinasjon i tillegg gir immunitet mot smitte og smittsomhet, vil utstrakt vaksinasjon i tillegg redusere epidemiens spredningspotensial», står det avslutningsvis i rapporten.