Gå til sidens hovedinnhold

FHI vil at alle skal kunne teste seg ut av karantene

Folkehelseinstiutteter svært bekymret for konsekvensene av karantene.

Nylig kunne Nettavisen melde at over 77.000 personer har blitt satt i karantene som nærkontanter, bare i Oslo. I tillegg kommer alle de som må i karantene på grunn av innreise.

Les også: 77.217 personer satt i karantene av smittesporere i Oslo

Konsekvensene av karantene kan være store:

- Å være nesten avsondret fra verden i 10 dager kan være en belastning, særlig for grupper som fra før er utsatt, og særlig hvis det gjentar seg flere ganger. Kortere tid i karantene med testmulighet vil sannsynligvis øke etterlevelsen, skriver FHI i sin anbefaling til Regjeringen.

Frykter at folk dropper både testing og karantene

De er også bekymret for at folk ikke velger å teste seg, og gjennomføre karantene, av økonomiske årsaker:

- Vi er bekymret for at økonomiske barrierer i noen grupper kan bidra til dårligere etterlevelse av testing, isolering, smitteoppsporing og karantene og at dette kan slå spesielt sterkt ut i gruppen av utenlandske arbeidstagere. Testbaserte alternativer for forkorting av karantene ville redusere problemet med at karantene brytes av økonomiske årsaker.

Vil at alle skal kunne teste seg til kortere karantene

FHI mener derfor nå alle bør kunne teste seg ut av karantene:

- FHI har i oppdrag 251 del 2 foreslått at all karantene, både etter innreise og etter nærkontakt, bør kunne avsluttes ved negativ PCR test tatt 7 døgn etter innreise eller eksponering. Det vil i praksis si at karantenen kan avsluttes etter ca. 8 døgn. Dette vil etter våre vurderinger være like sikkert som 10 døgn i karantene, og gir en tilleggsgevinst ved at man får fanget på asymptomatiske, og kan smittespore rundt disse, skriver FHI.

- Nytt siden oppdraget ble levert, er at det er åpnet for slik forkorting etter innreise etter § 4 c, men ikke for smittekarantene. Videre at reisende fra Storbritannia ikke er omfattet. Siden FHI mener at PCR på dag 7 er like sikkert, mener vi det også kan omfatte reisende fra Storbritannia (og Sør-Afrika).

FHI mener også at alle med innreisekarantene kan fritas fra karantene i arbeidstiden hvis de får negativ test på dag 3.

Anbefaler reduserte tiltak

Helsedirektoratet og FHI anbefaler samtidig at det fra tirsdag lettes i en rekke av de nasjonale tiltakene.

Dette inkluderer å gå tilbake til gult nivå på skolene, og fjerne forbudet om å ha besøk i hjemmet.

Les også: FHI vil fjerne skjenkestopp, men Helsedirektoratet nekter

FHI er derimot uenig om skjenkestoppen skal oppheves. FHI vil oppheve den, mens Helsedirektoratet mener at situasjonen fremdeles er for uoversiktlig.

Statsminister Erna Solberg vil legge frem sine konklusjoner i en tale til Stortinget kl 12 og pressekonferanse kl 14.

Kommentarer til denne saken