Gå til sidens hovedinnhold

FHI vil ha massive korona-tiltak rettet mot innvandrere - inkludert økonomisk støtte

Vil teste på skoler, kjøpesentre og arbeidsplasser for å nå innvandrere.

- Personer med fødeland utenfor Norge er og har over lengre tid vært overrepresentert i påvist smitte og innleggelser. Det er stor forskjell mellom ulike innvandrergrupper. I akkumulerte tall har enkelte grupper et smitte- og innleggelsesnivå som ligger opp mot sju ganger høyere enn befolkningen ellers.

Dette skriver FHI i sin nye risikorapport som ble publisert mandag.

Nå ønsker de å gjøre betydelig grep for å målrette innsatsen mot innvandrere.

Les også: FHI: Dødeligheten for korona i Norge har vært 0,12 prosent siden sommeren

Svært høy andel som tester positivt

En av de største bekymringene er at innvandrere ser ut til å teste seg i mye mindre grad enn folk ellers.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Skjerp korona-reglene og gjør dem forstått i bydelene der smitten øker

- I perioden uke 29 til uke 47 er andelen som har testet positivt om lag 1,2 % blant norskfødte, mens den er betydelig høyere blant de som er født utenfor Norge (3,8%). For enkelte grupper er andelen som tester positivt svært høy (Pakistan 11%, Somalia 10%, Eritrea 9%, Irak 8%, Tyrkia 8%, Afghanistan 7%). Dette gir god grunn til å innføre tiltak som kan gjøre at flere i disse gruppene tester seg, skriver FHI i sin siste risikorapport.

De er også bekymret for smitte internt på arbeidsplasser med mange tilreisende arbeidere.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Innvandrer-bydelene på topp i koronasmitte, men folk beveger seg omtrent som før

- Vi har sett flere eksempler på videre smitte til arbeidskolleger som bor i brakker eller annen innkvartering for utenlandske arbeidstakere med periodiske arbeidsopphold i Norge. Selv om disse har enerom, har de felles kjøkken og bad, og det er vanskelig å unngå en viss sosial omgang mellom personene.

Vil målrette innsats mot innvandrere

FHI foreslår derfor nå en rekke praktiske tiltak:

 • Redusere praktiske barrierer mot testing. Det kreves lese-, IT- og språkkompetanse, og noen steder også fødselsnummer for å bestille test. Mange steder forutsettes det at man komme til teststedet i egen bil. Det bør vurderes mer tilgjengelige testmuligheter som drop-in teststasjoner, ambulerende testing, og bestillingsmuligheter på flere språk.
 • Redusere reelle eller oppfattede økonomiske barrierer mot testing og karantene. Eksempler er:
  ** Tydelig informasjon om at testing er gratis
  ** Økonomisk kompensasjon for personer som ikke har opparbeidet trygderettigheter. Arbeidstakere med midlertidig eller korte kontrakter er spesielt sårbare. Det bør vurderes en midlertidig ordning med rett til egenmelding og sykemelding fra første arbeidsdag
  ** Tydelig informasjon om hvilke økonomisk støtte og rettigheter som er tilgjengelig, for eksempel utvidete sykt barn-dager, mulighet for sykemelding også ved milde covid-likende symptomer.
 • Målrettet og prioritert bruk av hurtigtester, for eksempel til kommuner og bydeler med høy andel innvandrere, og til utsatte personer og personer uten digital tilgang eller oppfølgingsmuligheter. Dette omfatter blant annet papirløse migranter, personer uten bopel, og uten personnummer.
 • Alternative teststrategier. Det kan være aktuelt med massetesting på store arbeidsplasser med høy andel arbeidstakere med fødeland utenfor Norge, på handlesentre i områder med mye smitte eller testing på skoler som innfallsport til videre testing i familien til de som er smittet
 • Målrettede kampanjer for å øke graden av testing. Det kan være informasjonskampanjer som treffer aktuelle målgruppene, for eksempel økt bruk av video med personer fra miljøene, og kampanjer bør også formidle hvilke symptomer og sykdomsgrad som utløser testing.
 • Systematisk kartlegging av organisasjoner, ressurspersoner og helsepersonell med ulike landbakgrunn, samt arbeidsplasser med stor andel av arbeidsinnvandrere. Kommuner som ikke har dette allerede, bør:
  ** Skaffe oversikt over frivillige organisasjoner, menigheter og ressurspersoner med språk og kulturkompetanse som kan mobiliseres til å øke graden av testing og annet forebyggende arbeid
  ** Skaffe oversikt over bransjer og virksomheter med mange arbeidsinnvandrere og vurdere hvordan disse kan involveres og nås i smittevernarbeidet, eller til massetesting
 • Frivillige organisasjoner som har fått midler bør i større grad rette sin aktivitet mot å senke barrierene mot testing i ulike deler av innvandrerbefolkningen.
 • Det bør vurderes om karantenehotell bør erstatte brakkerigger som karantenested for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold samtidig som det må sikres et godt testtilbud.


Les også: FHI: Hvis du tar korona-vaksine, kan du skrive ut ditt eget vaksinasjonsbevis

Kommentarer til denne saken