Mandag kveld fikk Vest politidistrikt melding om en person på el-sparkesykkel som skulle ha kjørt inn i en parkert bil i Sandviken i Bergen.

Da politiet kom til stedet virket personen overstadig beruset og hadde opprevet genser og en rift i huden, opplyser politiet.

– Utleie av elektriske sparkesykler er et nytt fenomen i bybildet i Bergen sentrum. Politiet ønsker å gjøre innbyggerne oppmerksomme på høyt farepotensiale ved bruk av el-sparkesykler i kombinasjon med promille, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Man kan oppnå relativt høy fart uten særlig fysisk anstrengelse fra brukeren, til fare for både fører og andre som oppholder seg i nærheten, skriver politiet.

– Politiet minner om at det er straffbart å bruke el-sparkehjul i påvirket tilstand, avslutter de meldingen med.

Mannen ble avhørt tirsdag. Han erkjente straffeskyld og vil vedta et samlet forelegg på 15.000 kroner for brudd på veitrafikkloven §21 og §3.

§21 er som følger:

«Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.»

Under §3 står det:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»