*Nettavisen* Nyheter.

Fikk ikke betalt - Q-park bøtela likevel

OPPGITT: Høyre-politikeren Anne Sofie Tolfsby kjempet i åtte måneder mot Q-park og Parkeringsklagenemnda. Til slutt ble hun gitt rett av Q-park, men tre uker senere fikk hun ikke medhold i Parkeringsklagenemnda. Foto: Vidar Bakken (DittOslo)

Anne Sofie Tolfsby har flere vitner på at betalingsautomaten ikke virket. Likevel fikk hun ikke medhold verken hos Q-park eller Parkeringsklagenemnda.

Siden i fjor sommer har Anne Sofie Tolfsby kjempet en utrettelig kamp mot parkeringsselskapet Q-park, skriver DittOslo.

- 27. juni i fjor parkerte jeg på parkeringsplassen ved Tjuvholmen. Foran betalingsautomaten hadde det dannet seg en kø på syv, åtte mennesker. Automaten tok verken kort eller mynt, sier Tolfsby.

DittOslo møtte Tolfsby på en forblåst p-plass foran Tjuvholmen.

Fulgte betingelsene

- Vi fulgte parkeringsbetingelsene på automaten her, hvor første punkt var å se etter en annen automat når vi ikke fikk betalt. Det var ingen annen automat på plassen. Punkt to gikk ut på å ringe det oppgitte nummeret på automaten. Vi var flere som ringte, men ingen tok telefonen, beretter Tolfsby, som er Høyres representant i byutviklings- og samferdselskomiteen og sitter i bydelsutvalget i Bydel Ullern.

På et skilt fant de et annet nummer som de ifølge Tolfsby forsøkte å ringe flere ganger, uten at noen tok telefonen. Nå var det flere som begynte å få dårlig tid.

- Jeg fulgte punkt tre på automaten, å legge igjen beskjed til parkeringsselskapet innenfor bilens frontrute. Jeg skrev med store bokstaver: Feil på automat. Kort virker ikke. Dere svarer ikke når vi ringer. Så løp jeg av gårde til et avtalt møte, sier Tolfsby.

«Billett ikke synlig»

Stor var overraskelsen da hun kom tilbake en time senere.

- Jeg hadde fått straffegebyr med begrunnelsen «Billett ikke synlig i frontruten». Heldigvis, tenkte jeg, så befant parkeringsbetjenten seg fremdeles på området. Jeg forklarte ham at jeg hadde fulgt bestemmelsene på automaten til punkt og prikke, men ble avfeid med at jeg parkerte på eget ansvar og han begynte å snakke om forbrukerrådet og politikere, uten sammenheng med saken for øvrig. Dette var en høflig ung mann, som jeg følte var fanget i en bransje som er beryktet for sin kundebehandling. Jeg var heller ikke sint, men viste igjen til at han ikke fulgte parkeringsbestemmelser fra egen arbeidsgiver og at klagearbeid og mye byråkrati kunne bli spart her. Men det førte ikke frem, sier Tolfsby.

Avslag på avslag

Så begynte klagebehandlingen.

- Q-park avslo klagen med begrunnelse «Billett ikke synlig i frontruten», uten å vurdere omstendighetene rundt gebyret. Q-park har til og med påstått at automaten var i orden, uten å dokumentere dette på noen måte. Jeg sendte så klage med utførlig forklaring til Parkeringsklagenemnda. Der ble den behandlet i sekretariatet, uten at klagen ble sendt videre til selve nemnda. (Sekretariatet består av saksbehandlere ledet av et advokatkontor som er også er advokatkontor for parkeringsselskapenes bransjeorganisasjon – journ.anm.).

- Avslaget var det samme: «Billett ikke synlig i frontruten» og begrunnelsen var at det kommer frem at jeg ikke har forsøkt å betale med mynt. Hva skal det bety? Det var ingen som fikk betalt på automaten, verken med mynt eller kort. Jeg ble jo ganske fortvilet. Jeg tok kontakt med Forbrukerrådet og Norges Automobil-Forbund. Jeg ble anbefalt å forlange å få saken behandlet i selve Parkeringsklagenemnda.

Vitnet skriftlig

Tolfsby fikk aldri ført saken for selve Parkeringsklagenemnda. Sekretariatet stoppet saken med begrunnelsen: «Sekretariatet kan avvise klager som basert på nemndas tidligere praksis, åpenbart ikke kan gis medhold».

Sammen med avslaget var det en rekke eksempler på vedtak i saker hvor bilister som ikke hadde fått betalt med kort skulle ha betalt med mynt i stedet. Dermed hadde de tapt saken.

- Men mitt poeng var jo at det ikke gikk an å betale verken med mynt eller kort. Denne gang hadde jeg jo lagt ved skriftlig bevitnelse om dette fra andre som var på stedet, sammen med bilder som viste at min beskjed om feilen lå bak frontruten. Det er så mye rart i denne saken. Q-park har også påstått at jeg ikke har ringt selskapet og varslet om at automaten var i uorden. De har bedt meg om å fremskaffe utskrift fra min telefonlogg. Jeg tok kontakt med telefonselskapet mitt. Det var for sent. På grunn av datalagringsdirektivet var dataene slettet, så loggen fantes ikke.

Ny vending i saken

Før sekretariatet i Parkeringsklagenemnda rakk å avslå Tolfsbys klage, kom en ny overraskende vending. Åtte måneder etter hendelsen kom et nytt brev fra Q-park, hvor gebyrkravet ble frafalt.

Begrunnelsen er: «Vi har sjekket nærmere på skiltingen som er på stedet og det kommer frem at telefonnummeret som sto på skiltet ikke er direkte til Q-parks kundeservice som er døgnåpent. Vi har etter disse opplysningene valgt å frafalle dette kravet».

- Hva slags begrunnelse er det? Det er jo bare tull. Her må jeg forsøke å fremskaffe en telefonlogg, mens Q-park åtte måneder for sent plutselig oppdager at det er noe som er feil på eget telefonnummer. Hvem er det som tror på det? Jammen er de også så frekke at de viser til et annet nummer som sto på automaten. Der vil feilmelding automatisk bli registrert, skriver de. Vi ringte jo også dette nummeret flere ganger. I all høflighet så skriver Q-park i tillegg at når kortautomaten ikke virker så kan man betale med mynt. Da anses den å være i orden. Det er utrolig provoserende, når vi har poengtert at mynt i likhet med kort ikke fungerte, sier Tolfsby.

Uendelighet av tid

Hun finner det også latterlig at sekretariatet i P-klagenemnda avslår hennes siste klagesak, nesten en måned etter at Q-park har frafalt kravet.

- Det sier vel litt om hvor hurtig og grundig dette sekretariatet setter seg inn i og behandler klagesaker. Hva er det for en bransje som kan ture frem overfor sine kunder helt etter eget forgodtbefinnende? Klager når ikke frem og ingen åpenbare feil blir innrømmet, sier Tolfsby.

- Parkeringsselskapet følger ikke engang sine egne regler og maken til kundebehandling skal man lete lenge etter. Til og med det mange tror er vår instans, Parkeringsklagenemnda, lar være å lytte til det som er åpenbare saksbehandlingsfeil. Ikke rart når sekretariatet i bunn og grunn representerer parkeringsselskapene. Det er jo heller ikke rart at folk betaler bøtene, for å slippe maset. Dette har tatt en uendelighet av tid, før jeg til slutt får rett på helt feil grunnlag, sier Tolfsby videre.

Q-park svarer

Q-park ved kontrolldirektør Kine Lørdal, vil ha skriftlige spørsmål knyttet til saken vedrørende Tolfsby. Q-park hevder fortsatt at betalingsanlegget var i orden og at Tolfsby skulle betalt med mynt.

Her er spørsmål og svar:

1. Q-park har frafalt kravet mot Anne Sofie Tolfsby på grunn av et telefonnummer som sto på et skilt ikke er direkte tilknyttet Q-parks kundeservice som er døgnåpent. Dette er en feil som altså ble oppdaget åtte måneder etter at hun fikk gebyret. Tolfsby har tidligere blitt bedt av Q-park om å fremlegge en telefonlogg som beviser at hun har ringt de numre hun hevder å ha ringt for å komme i kontakt med Q-park. Hvorfor har ikke Q-park på et tidligere tidspunkt sjekket om egne telefonnumre fungerer før andre må bevise at de har ringt Q-parks telefonnummer?

Svar: Vi beklager at det har stått feil telefonnummer på et av våre skilt, og at det ikke har blitt oppdaget av oss. Dette skyldes at vi ikke tidligere har fått klager på dette. Å ha god og korrekt informasjon på alle våre skilt er en prioritet hos oss og vi skjerper nå våre rutiner på dette. Årsaken til at vi har valgt å frafalle denne kontrollavgiften er utelukkende at det sto opplyst feil telefonnummer på et av våre skilt. Det er viktig å understreke at det hele tiden har stått riktig telefonnummer på automatene på stedet. Vi har sjekket vår logg av innkomne samtaler og vårt telefonnummer som sto på automaten var fullt operativt denne dagen.

2. Så blir det vist til i brevet til Tolfsby at «På automaten er det opplyst et telefonnummer De kan benytte ved betalingsproblemer.» Det er jo ganske provoserende, når dette er det andre nummeret som flere av dem som var til stede forsøkte å ringe under den samme hendelsen. Det er skriftlige vitneutsagn om at heller ikke dette nummeret fungerte. Forsøker Q-park med dette å hevde at nummeret oppgitt på automaten var operativt på dette tidspunktet?

Svar: Se svar over.

3. Q-park har hevdet at det ikke har vært feil på betalingsautomaten verken før eller etter hendelsestidspunktet. Hvordan kan Q-park hevde dette når det var opp til åtte stykker som ble utsatt for samme svikt på automaten. Hvordan kan Q-park dokumentere at automaten på et gitt tidspunkt ikke var i drift?

Svar: På dette området er det to automater ved siden av hverandre. Det er ikke registrert feil på noen av disse automatene. I tilfeller der kunder hevder det er feil på en automat sjekker vi alltid opp dette i våre systemer som loggfører alle feil. Det er kunden sitt ansvar å ha betalingsmiddel for hånden ved parkering på avgiftsbelagt plass. Q-Park må forvente at kunden betaler med mynt dersom en ikke får betalt med kort. Hvis en ikke har mynt tilgjengelig kan en ikke parkere på området uten at dette er avtalt med oss først.

4. Q-park understreker at tjenesten å betale med kort er kun en ekstra mulighet. Tolfsby har fått skriftlig bevitnelse av andre på stedet at myntbetaling ikke fungerte. Etter dette kan vel Q-park konkludere med at automaten var i ustand og ingen telefonnumre fungerte?

Svar: Se svar 1&3.

5. Hvorfor varsler ikke Q-park Parkeringsklagemnda om sitt vedtak? Nemnda har tre uker etter Q-parks vedtak gitt beskjed til Tolfsby at hennes klage ikke blir tatt til følge.

Svar: Vi informerte Parkeringsklagenemnda om at vi kom til å trekke saken samme dag som kontrollavgiften ble frafalt. At denne informasjonen ikke nådde helt frem skyldes trolig en misforståelse.

Parkeringsklagenemnda svarer

DittOslo spurte sekretariatsleder i Parkeringsklagenemnda, Elin Greiff, om hvorfor det i avslaget fra nemnda på nytt vises til at Tolfsby ikke har betalt med mynt, når hun i klagen viser til at verken kort eller mynt fungerte på automaten og i tillegg hadde vedlegg fra vitne som skriftlig kunne bekrefte dette.

- Vi driver ikke saksbehandling i pressen. Enkeltsaker håndteres ikke i pressen, sier Greiff.

Grunnen til at avslaget fra Parkeringsklagenemnda kom tre uker etter at Q-park hadde gitt klager medhold sier Greiff er at nemnda ikke hadde mottatt informasjon fra Q-park om at kravet var frafalt.

Les flere saker i DittOslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.