Gå til sidens hovedinnhold

Fikk ikke uttale seg

Trafikkavviklingen i forbindelse med Grefsen Stasjonsby er igjen behandlet i plan- og bygningsetaten. Men det nye høringsforslaget ble ikke sendt Nordre Aker bydel.

Grefsen: I fjor høst behandlet endelig bystyret Grefsen Stasjonsby. Etter mye dramatikk ble det flertall for å sende saken i retur til byrådet. Bystyrepolitikerne ønsket blant annet bedre trafikale løsninger for området. Etter at Nordre Aker Budstikke tok kontakt med plan- og bygningsetaten i forrige uke, kom det frem at etaten allerede i november i fjor- på oppdrag fra byrådet - sendte ut et nytt høringsforslag om trafikale løsninger i saken. Svarfristen var 20. desember, men Nordre Aker fikk ikke sjansen til å uttale seg.

Stor glipp

Ivar Christiansen (Ap) er selv Grefsenbeboer og bystyremedlem, og var med på å sende saken i retur til byrådet i høst.
- Det er ganske utrolig at høringsforslaget med frist 20. desember først nå blir kjent for Nordre Aker Bydel og undertegnede via lokalavisen. Selv om Grefsen Stasjonsby har adresse Sagene bydel, er det vel ingen tvil om at dette prosjektet i høyeste grad også berører Nordre Aker. Bydelen har jo fulgt prosessen hele veien, og har også tidligere uttalt seg i saken. En stor glipp fra etaten, sier Christiansen.
Christiansen har nå mottatt kopi av høringsforslaget, og mener at innholdet ikke svarer til bystyrets vedtak.
- Innholdet er helt uakseptabelt i forhold til grunnlaget for bystyrets retur av stasjonsbyen i høst. Det som er nytt i etatens forslag er at den foreslår å utarbeide en egen reguleringsplan for veitilknytningen til Hans Nilsens Haugesgate adkomsten til stasjonsbyen. Men utover det inneholder ikke forslaget noen konkrete trafikale løsninger, sier Christiansen.
I brevet til plan- og bygningsetaten refererer byrådet til Rina Brunsell Harsviks (Ap) forslag i byutviklingskomiteen, om en egen reguleringsplan for veitilknytningen, som grunnlag for høringsforslaget. Men bystyrevedtaket fra i høst er flertallet for SV og Vs forslag om "Ny trafikkavviklingsløsning utredes."

Konsekvensutredning

Arbeiderpartiets bystyremedlem Ivar Christiansen håper på en konsekvensutredning av hele Grefsen Stasjonsby.
- Stasjonsbyen er gigantisk. Jeg håper at flertallet i bystyret vil gå inn for en fullstendig konsekvensutredning for hele prosjektet både med næringsarealer og boligarealer. Det holder ikke å bare diskutere innkjørselen til Hans Nilsens Haugesgate og stasjonsbyen. Hele trafikksituasjonen i Nydalen, Storo og mot Sinsen må innlemmes i en fremtidig helhetlig planlegging for området. Også med tanke på støy og forurensning, og ikke minst skoleplanlegging, sier Ap-politikeren.

- Ta styringen tilbake

Christiansen ønsker flere aktive sentralpolitikere.
- Ap ønsker fortetting. Men utbygging av Oslo må skje etter styring fra folket og politikerne, og ikke etter pengesterke entreprenører. Det er et tankekors at blant annet trafikk og støyvurderinger som plan- og bygningsetaten ber utbygger legge på bordet i store boligutbygginger, nettopp er bestilt av entreprenørene selv, sier Christiansen.
- En "konsekvensutredning" tar for seg alle forhold som kan bli berørt av en utbygging. Og de vurderingene er det kommunen selv som styrer og bestiller helt uavhengig av utbyggerne, sier Christiansen.
Saksbehandler Magnus Boysen ved plan- og bygningsetaten har ingen kommentarer til Christiansens kritikk, men viser til videre politisk behandling av stasjonsbyen.

Reklame

Så enkelt kan du sende blomster på døren