Gå til sidens hovedinnhold

- Fikk inntrykk av at dyrene er nedprioritert

Pelsdyrutvalget råder regjeringen til å beholde pelsdyrproduksjonen.

Et splittet pelsdyrutvalg gikk mandag inn for å videreføre pelsdyrnæringen i Norge. Veterinær og leder i organisasjonen for dyrs rettigheter NOAH, Siri Martinsen, er svært skuffet over resultatet.

- At de går inn for en videreutvikling er meget skuffende og bakstreversk, sier Martinsen til Nettavisen kort tid etter pressekonferansen.

Hva synes du om utvalgets konklusjon? Si din mening nederst i saken!

Mener dyrene er glemt
Etter å ha hørt utvalgsleder Anne Karin Hamre legge fram utvalgets arbeid, sitter NOAH-lederen igjen med en følelse av at dyrene har blitt glemt.

- Det ble ikke sagt ett ord om hvorvidt kravene i dyrevelferdsloven faktisk ivaretas. Det er altfor svakt med tanke på at vi har en lov som setter krav til hvilke forhold dyrene skal ha. Jeg fikk inntrykk av at dyrene er nedprioritert.

Hun mener det ble lagt mer vekt på næringens situasjon.

- Det var fokus på næringens økonomi og forutsetninger, og dyrene framstår som sekundære. Det sies mer om hvor mange dyr som rømmer enn om hvilke lidelser burlivet faktisk påfører dem.

Martinsen lover å komme med høringsinnspill når resultatet fra utvalgets arbeid legges ut på høring.

- Vi følger denne prosessen nøye, og kommer til å komme med de innspillene vi mener er nødvendige.

Fem mot tre
Fem medlemmer i utvalget gikk inn for bærekraftig utvikling av næringen og mener velferden for pelsdyr vil være ivaretatt dersom regelverket etterleves. Mens et mindretall på tre personer gikk inn for styrt avvikling. De mener det er usikkert om dyrevelferden kan ivaretas når rev og mink holdes i nettingbur på små arealer. Ett medlem i utvalget ønsket ikke å gi noen anbefaling.

Da utvalgsleder Hamre, som er fylkesmann i Sogn og Fjordane, overleverte rapporten til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) understreket hun at pelsdyrnæringen har utfordringer.

- Vi konstaterer at det fortsatt er velferdsutfordringer i dagens hold og at næringen har forbedringspotensial, sa hun.

- Næringen har ansvar
Utvalget fikk i oppgave å vurdere bærekraftig utvikling og styrt avvikling som to hovedalternativer for pelsdyrnæringens framtid.

– Utvalget mener det først og fremst er næringen selv som har ansvar for å ivareta konkurransekraften, fastslo leder Hamre da utvalget la fram sin rapport.

Pelsdyrnæringen i Norge er i dag både lønnsom og konkurransedyktig internasjonalt. Men den er også svært omstridt. Flere andre land har helt eller delvis avviklet pelsdyrhold eller er i gang med dette, påpeker utvalget.

Utvalget mener videre at et eventuelt forbud mot pelsdyrhold i Norge bør kombineres med en kompensasjonsordning for produsentene.

Hvis næringen skal bevares, bør det ifølge utvalget forskes mer på alternativer hvor det ikke benyttes nettingbur.

Dyreplageri?
Tilhengerne av pelsproduksjon mener at det at noen pelsdyrgårder blir tatt i å bryte reglene og behandle dyrene dårlig, ikke bør ødelegge for alle andre som driver forsvarlig.

Motstanderne mener det er uetisk å holde dyr i bur for å produsere et luksusprodukt. Dessuten mener mange at det er avdekket så mange brudd på reglene at pelsdyrholdet i Norge ikke kan forsvares.

Så sent som tirsdag, viste NRK en omdiskutert dokumentar, der dyrevernsaktivisten Frank Nervik i smug har filmet en rekke pelsdyrgårder i Norge. Både Mattilsynet og landbruksminister Listhaug reagerte på det som ble avdekket, mens Norsk pelsdyralslag kritiserte filmen for å ha slagside. Organisasjonen påpekte at det er mindre sykdom og skader blant pelsdyr enn blant andre husdyr.

Rapporten sendes ut til høring innen kort tid, opplyste landbruksminister Listhaug. Hun sa på pressekonferansen at hun regner med at det vil komme inn mange høringsuttalelser.

Hun benyttet samtidig muligheten til å takke utvalget for innsatsen.

Kommentarer til denne saken