Nylig lyste sykehuset ut en stilling som helsesekretær, og da valgte en ung kvinne fra Vestfold og Telemark å søke på stillingen. Nettavisen kjenner vedkommendes fulle identitet, men har valgt å anonymisere hennes navn som følge av at hun har mottatt hets på sosiale medier. Også fordi hun er redd for at det å stå frem kan påvirke mulighetene for å få jobb i fremtiden.

Les også: Helsetopp: - Vi vet for lite om omikron i en norsk kontekst

Kvinnen, som for øyeblikket er jobbsøker, har over 10 års ansiennitet som helsesekretær, og Sykehuset Telemark mente derfor at hun var kvalifisert til stillingen etter å ha lest søknaden hennes. Hun ble raskt innkalt til et intervju og hadde en intervjuavtale med tidspunkt klart, og hadde begynt å forberede seg. To dager før intervjuet fikk hun imidlertid en e-post fra sykehuset.

Avlyst like før

Kvinnen fikk følgende direkte spørsmål fra seksjonslederen som sendte e-posten: «Er du vaksinert mot COVID?»

Hun svarte avkreftende på dette, og deretter ble hun spurt om grunnen til det. Da svarte kvinnen at hun føler det er en risiko å ta vaksinen med tanke på alle bivirkninger og hva den inneholder. Sykehuset Telemark kom da med en klar beskjed tilbake:

«Beklager så mye xxxxx, men du må være vaksinert for å kunne jobbe ved Sykehuset Telemark. Oppfordrer deg til å revurdere beslutningen om å ikke vaksinere deg. Intervjuet avlyses. Lykke til, og takk for interessen».

Og like etterpå fikk hun intervjuavtalen som var lagt inn i kalenderen avlyst med følgende begrunnelse:

«Intervjuet avlyses på grunn av manglende vaksine mot covid 19».

Nettavisen har sett hele mailkorrespondansen usladdet, men har valgt å sladde med hensyn til personvernsopplysninger:

Nettavisen har spurt kvinnen hvorfor hun ikke ønsker å ta vaksinen.

- Jeg er redd for helserisikoen og sterke bivirkninger. Det er et personlig valg for meg å ikke ta vaksinen. Det er frivillig å ta vaksinen i Norge, og det burde derfor respekteres. Jeg respekterer andre sitt valg om å ta vaksinen, og at alle gjør det som føles best for seg selv. Det finnes leger og studier som ikke kommer frem i norsk presse, som igjen styrker min skepsis. Det er ikke alle fageksperter som får stå fram med sine meninger, og det får meg til å stille flere spørsmål. Uten at all fakta er lagt frem, får man ikke tatt et objektivt valg, svarer kvinnen.

- Fagmyndighetene våre sier at vaksinen er trygg, og tallene fra FHI viser at uvaksinerte har langt større risiko for sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom enn vaksinerte. Hvorfor stoler ikke du på fakta fra våre fremste eksperter?

- Det er ingen hemmelighet at det finnes en rekke fagpersoner med mye kunnskap der ute som ikke blir frontet i media, og da er det helt naturlig for meg å stille spørsmål ved validiteten til den informasjonen vi får, svarer hun.

- Du er utdannet innenfor helsesektoren, og har søkt jobb på et sykehus som har sårbare pasienter. Forstår du at du blir spurt om vaksinasjonsstatusen din?

- Jeg reagerer på at jeg først blir innkalt til et intervju som deretter blir avlyst, i og med at det ikke er informert i annonsen at vaksine er et krav. At visse avdelinger krever at ansatte er vaksinert, både respekterer og aksepterer jeg, svarer kvinnen.

- Du sier at du vil jobbe innenfor helsesektoren, siden det er der du har kompetansen din, men hva gjør du hvis det blir vanskelig å få deg jobb som uvaksinert?

- Jeg søker jobber innenfor helsesektoren, fordi jeg ønsker å være i en jobb hvor jeg kan hjelpe mennesker. At jeg ikke har valgt å ta vaksinen gjør meg ikke til et dårlig eller mindre verdifullt menneske. Og det synes jeg er viktig å få med. Når vaksinerte fortsatt er like smittsomme som uvaksinerte, så avgjør ikke min vaksinestatus omsorgen min for andre eller evne til å gjøre en god jobb.

- Og jeg søker på alle jobber hvor jeg ser at jeg kan bruke min utdannelse. Ofte må man være utdannet for å få en jobb innen et annet yrke, og derfor begrenser også mulighetene seg til å jobbe utenfor helsesektoren, svarer hun.

Dette sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad nylig om hensynet til personer som er uvaksinerte:

- I samsvar med føringer fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har flere ganger påpekt at det er uheldig med uvaksinert helsepersonell, men de har vært klare og tydelige på at vaksinetvang for helsepersonell er uaktuelt. I et brev til kommunene i oktober presiserte Helsedirektoratet følgende:

«Det bør likevel gjøres kjent for ansatte at omplassering eller forsterkede smitteverntiltak kan være aktuelt for de som ikke ønsker å la seg vaksinere, der det anses nødvendig ut ifra arbeidsgivers konkrete risikovurdering. Vaksinering er frivillig. Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Helsedirektoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert.»

Les også: «Booster»-effekten mot mild og moderat omikron-sykdom synker kraftig etter ti uker: - Ikke overraskende

Sykehuset Telemark svarer slik på hvorfor vedkommende fikk jobbintervjuet sitt avlyst på grunn av vaksinestatus:

- Helsedirektoratet påpeker at det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på et forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Det legges til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert. Helsedirektoratet påpeker at den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, herunder å beskytte pasienter mot smittefare.

- Fordi vaksinering er frivillig, har vi ikke vaksinasjonsstatus som et krav i stillingsannonser. Sykehuset Telemark har imidlertid høy grad av vaksinerte ansatte, og for enkelte seksjoner er det helt nødvendig for arbeidsgiver å ha oversikt over kartlegge vaksinasjonsstatus hos ansatte for å beskytte sårbare pasienter mot smittefare. Vaksinasjonsstatus kartlegges i samsvar med føringer fra Helsedirektoratet, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Jørgen Bekkevold, til Nettavisen.

Og han fortsetter:

- Med bakgrunn i at vi ikke vet hvem som har sendt denne eposten, og heller ikke hvilken seksjon vedkommende har søkt jobb ved, har vi ikke oversikt over hvilke vurderinger som er lagt til grunn for dette svaret. Men på generell basis har ikke arbeidsgiver anledning til å spørre om forhold knyttet til helse i rekrutteringsprosesser. Vi vil gjerne ha opplyst hvilke seksjon henvendelsen gjelder, slik at vi kan følge opp saken og sikre at sykehusets praksis er i samsvar med gjeldende lovkrav.

Kun ved tungtveiende hensyn

Arbeidstilsynet forteller at de har fått veldig mange henvendelser om samme tema, og skriver følgende på et generelt plan:

- Arbeidsgivere som må ivareta tungtveiende hensyn, for eksempel ta vare på pasienter eller brukere som er sårbare ved smitte, vil typisk være de som vil kunne etterspørre vaksinasjonsstatus. Innhentingen av vaksinasjonsstatus kan likevel bare skje, dersom det er strengt nødvendig, og arbeidsgiver og de tillitsvalgte gjennom risikovurderinger har kommet frem til at andre tiltak ikke er tilstrekkelige, skriver seksjonsleder Tonje Faanes i en e-post via sin rådgiver til Nettavisen.

- Kan de kreve å få vite om søkere er vaksinert, når søkeren ennå ikke er ansatt?

- Innhenting av helseopplysninger i forbindelse med ansettelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 9-3 . For å innhente helseopplysninger i forbindelse med ansettelse er det krav at opplysningene er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingen. Å kreve at nye arbeidstakere er vaksinert mot covid-19 må være nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.

Les også: Ba uvaksinerte finne annen jobb - nå trekker han seg

- Det vil kun være nødvendig for helsepersonell å være vaksinert dersom andre (og mindre tyngende) smitteverntiltak ikke er tilstrekkelig. Dette er en vurdering arbeidsgiver må ta, og som arbeidsgiver må drøfte med arbeidstakernes tillitsvalgte før stillingen lyses ut. Så langt Arbeidstilsynet kan se, vil et krav om at nytt helsepersonell er vaksinert mot covid-19 kunne være nødvendig, forteller Faanes.

- Kan de velge å ikke ansette noen basert på at de ikke er vaksinert?

- Utgangspunktet er at ansettelse hører inn under arbeidsgivers styringsrett. Dersom vaksinasjon mot covid-19 er et saklig krav til stillingen, kan arbeidsgiver unnlate å ansette uvaksinerte. Et slik krav vil normalt være saklig dersom arbeidstaker skal arbeide med sårbare grupper i helsevesenet, skriver seksjonslederen i Arbeidstilsynet.