Fikk samfunnstraff for voldtekt

Foto: André Clark Utvik (NA24)

Men nå har Høyesterett omgjort dommen mot 17-åringen som voldtok venninnen (15).

16.03.09 13:19

(iBergen.no) «Domstolene skal vise tilbakeholdenhet med bruk av samfunnsstraff ved alvorlige sedelighetsforbrytelser.» heter det i den ferske dommen fra Høyesterett.

Var full
Voldtekten skjedde en juninatt i 2007. Jenta, som da var 15 år, hadde vært på fest sammen med en venninne og ble sterkt beruset. Ute av stand til å komme seg hjem, ringte hun den to år eldre kameraten for å få skyss.

Han hentet de to jentene og kjørte dem hjem til venninnen, der 15-åringen skulle overnatte i en campingvogn. Mens hun la seg til å sove, ble 17-åringen sittende og prate med venninnen hennes til hun gikk.

Innrømmet utnyttelse
Like etter la han seg ned ved siden av 15-åringen og forgrep seg på henne. Hun var så beruset at hun ikke klarte å forhindre de gjentatte overgrepene, noe kameraten var klar over.

«Han var hele tiden klar over at det var på grunn av beruselsen hun ikke motsatte seg handlingene. (...) Han erkjenner at han utnyttet hennes beruselse for sin egen seksuelle tilfredsstillelse.» gjengis det av hans forklaring i dommen.

Fikk samfunnsstraff
Da Nordhordland tingrett avsa dom i saken i fjor sommer, ble tenåringen dømt til sju måneders fengsel der fire måneder ble gjort betinget.

Men forsvareren hans anket til Gulating lagmannsrett med krav om samfunnsstraff, begrunnet klientens unge alder. Under dissens ble straffen omgjort til 240 timer samfunnsstraff.

Det fikk påtalemyndigheten til å steile. I anken til Høyesterett ble det særlig understreket at det ikke er ønskelig fra lovgivers side at alvorlige sedlighetsforbrytelser straffes med samfunnsstraff.

Ingen særbehandling
Det sa Høyesterettsdommerne seg enig i, trass tiltaltes unge alder.

«Det er ikke forhold ved tiltaltes person som skulle sette ham i en særstilling. Han er opplyst å være en normalt utviklet og fungerende ungdom, uten spesielle problemer.» heter det i begrunnelsen.

Dommen fra tingretten ble dermed stående. I tillegg må gutten, som i dag er 19 år, betale 100.000 kroner i erstatning til jenta.

Les flere nyheter på iBergen.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.