Fikk ulik straff for samme lovbrudd

Foto: Scanpix

To bergensere ble dømt for identiske forbrytelser, men ble straffet forskjellig.

07.03.09 16:50

(iBergen.no) Begge kjørte bil i 103 km/t i 50-sonen, men Bergen tingrett ga dem likevel ulik lengde på både fengselsstraff og beslagsperiode for førerkortet.

Tilsto samme dag
Med bare to timers mellomrom onsdag tilsto de to mennene overfor den samme dommeren i tingretten å ha grisekjørt i 50-sonen.

16. januar i år kjørte 57-åringen bil over Nye Nygårdsbro i Bergen sentrum. I et forsøk på å komme over i et annet felt før veien delte seg, tråkket han gassen i bånn og kjørte forbi bilene i feltet ved siden av til han fant en luke.

Men forbikjøringen ble fanget opp av en politikontroll like i nærheten, som hadde målt farten hans til 103 km/t.

Ba om mildere straff
13 dager senere ble 20-åringen tatt i nøyaktig samme fart i Dag Hammerskjøldsvei i Fyllingsdalen. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor han hadde brutt fartsgrensen med mer enn det dobbelte, men han ba om å få slippe både fengselsstraff og beslaglegging av førerkortet fordi det ville gå utover jobben hans der han til tider fungerer som bud.

Men hans bønn ble ikke hørt. Dommeren fulgte politiets anbefaling om å dømme ham til 18 dager ubetinget fengsel og førerkortbeslag i 15 måneder.

«I rettspraksis er det etablert en grense på rundt 95 km/t for når fartsovertredelsen i 50-sone medfører utbetinget fengsel. Dette er særlig begrunnet i farepotensialet som normalt vil foreligge i 50-sone i forhold til slike betydelige fartsovertredelser, samt at allmennpreventive hensyn taler for en streng og konsekvent straffutmålingspraksis.» begrunnet dommeren, som tilføyde at 20-åringens råkjøring ikke hadde medført noen fare.

En annen straff
Men to timer senere fikk altså pipen en annen lyd, da 57-åringen fikk sin straffutmåling.

Like etter å ha argumentert for nødvendigheten av å gi likebehandling ved denne typen lovbrudd, fattet dommeren følgende slutning:

«Retten (...) finner at det forhold at siktedes forbikjøring i denne saken var kortvarig og knyttet til en forbikjøring/filskifte, og at det heller ikke oppstod noen konkretisert faresituasjon, tilsier at straffen bør settes noe kortere [enn rettspraksis]. Retten finner det som følge av dette å fastsette fengselsstraffen til 14 dager.»

I tillegg fikk han inndratt førerkortet i 18 måneder, tre måneder lenger enn 20-åringen. Årsaken var at han allerede var registert med to prikker på førerkortet.

Les flere nyheter på iBergen.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.