Antall norske selskaper som vokser fort og tjener godt, økte med hele 50 prosent i fjor. Dermed ble den negative trenden etter finanskrisen ettertrykkelig snudd.

Finanskrisen førte til at det ble færre og færre bedrifter med rask vekst og solide overskudd i Norge, men tallene fra 2011 viser at det ble det reneste jubelåret, skriver Aftenposten.

I 2010 var det 2.195 selskaper som innfridde revisorenes betingelser for å bli kalt et vekstselskap: En omsetningsvekst på minst 20 prosent de siste to årene, vekst i antall ansatte og minst 20 ansatte ved årsskiftet siste år, samt et positivt resultat og positiv egenkapital det siste året.

Ifølge den årlige gjennomgangen fra revisjonsselskapet Ernst & Young økte antallet vekstselskaper i 2011 med mer enn 50 prosent til 3.308 av Norges totalt 220.000 aksjeselskaper.

Det er første gang siden finanskrisen slo til at man opplever en økning i antall vekstselskaper. I toppåret 2008 var det så mange som 4.600 slike selskaper, men antallet er blitt redusert hvert år fram til nå. (©NTB)